høst 2018
AUT-2004 Applikasjonsutvikling - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

AS320 Industriell applikasjonsutvikling 10 stp
AS217 Prosess-styring 10 stp
INF-2700 Database Systems 2 stp
INF-2900 Software engineering 1 stp

Innhold

Systemering og databaser:

Applikasjonsutvikling, fra ide via kravspesifikasjon, konstruksjon og dokumentasjon til realisering. Datamodellering og relasjonsdatabaser. Realisering. Innføring i konstruksjon og bruk av databaser. Grunnleggende bruk av Structured Query Language (SQL) og klient/tjener teknologi. Implementasjon og drift av databasesystemer. Bruk av databaseutviklingsverktøy.

Utvikling av GUI og konsoll-applikasjoner i C#:

Emnet omfatter bruk av Microsoft Visual Studio som integrert utviklingsmiljø (IDE) og programmeringsspråket C.

Først vil vi fokusere på objektorienterte konsepter som klasser, konstruktører, overlasting (overloading) av konstruktører og operatorer, arv (inheritance), tilordne klasser, deklarere nye metoder, virtuelle og overstyrte metoder, beskyttet tilgang.

Emnet fokuserer også på å utvikle Windows-baserte GUI-applikasjoner ved hjelp av Windows Presentation Foundation (WPF) rammeverk.

Videre vil vi bruke .Net rammeverk for kommunikasjonen mellom applikasjoner og PLS (og/eller sensorer). For dette anvender vi kommunikasjons-standarder som: Modbus TCP og OPC.

InTouch

Konstruksjon av HMI med programvaren InTouch fra Wonderware. Hensikten er å studere et eksempel på et kommersielt produkt som er spesielt utviklet for utvikling av HMI mot industrielle prosesser.


Anbefalte forkunnskaper

AUT-1001 Programmering med mikrokontroller, AUT-2003 Embedded systems, AUT-2007 Styringsteknikk, AUT-2008 Industriell Datakommunikasjon

Hva lærer du

Dette emnet, sammen med emnet AUT- 2007 Styringsteknikk, utgjør en sentral del av studiet og gir grunnlaget for mange klassiske oppgaver og jobber for en Automasjonsingeniør. Kurset skal gi studentene en innføring i systemeringsteknikker og databasekonstruksjon, objektsorientert programmering med C, applikasjonsutvikling og datainnsamling/datalagring.

Kunnskaper og forståelse

Gode kunnskaper innen modellering og design av databaser.

Forstå relasjons¬databaser.

Grundige kunnskaper innen objektsorientert programmering basert på WPF og .net, for de anvendelser det fokuseres på i dette emnet.

Gode kunnskaper om typiske grafiske grensesnitt for overvåking og drift av prosessanlegg.

Kunne bygge opp spørringer basert på SQL

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne utvikle enkle grafiske brukergrense¬snitt med klassisk funksjonalitet som   Datainnsamling.

Skriving til, og uttrekk fra, databaser basert på SQL

Trending av nåverdier og historiske loggdata

Alarmhandtering

Sikkerhet (pålogging)

Konstruere/designe enkle relasjonsdatabaser.  

Kompetanse

Være i stand til å designe, konfigurere og implementere applikasjoner for mindre prosessanlegg.

Kunne designe og implementere mindre databaseapplikasjoner for lagring og uttrekk av loggdata og for handtering historiske alarmer og hendelser samt operatører og innloggingsdata.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen vil foregå på engelsk, resten på norsk. Dersom utvekslingsstudenter følger emnet, vil all undervisning bli gitt på engelsk. Eksamen blir gitt på både norsk og engelsk.

Undervisning

48 t forelesning og 24 t lab/veiledning, obligatoriske øvinger, prosjekt som som gjennomføres i grupper på 2-3 studenter.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Prosjekt i CitectSCADA bestått.

4 av 5 øvinger i Database

5 av 7 øvinger i C

Eksamen 4 timers skriftlig/elektronisk eksamen på datalab

Vurdering

Prosjektet teller 20 % av endelig karakter. Vurderingen skjer gruppevis basert på en innlevert rapport og en demo. Eksamenen teller 80 % av endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Karakterskala

Det gis en total bokstavkarakter A - F for emnet.

Kontinuasjon

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan


Pensum

  • "Database Concepts", Kroenke/Auer, Pearson
  •  "Microsoft Visual Studio: Step by Step, John Sharp, Microsoft

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: AUT-2004
  • Undersider