Examen philosophicum (FIL-0700) høst 2021

Husk påmelding til seminargruppe innen 16. august.

VIKTIG INFORMASJON

Studieopplegg og pensum

Tid og stad Her sjekker du hvilke grupper du skal velge. 

DATOER

August: Når du har betalt semesteravgift og den er registrert hos oss kan du melde deg opp til eksamen og på seminargruppe.

12. august trenger du hjelp til å melde deg på seminargruppe? Vi hjelper deg 12. august kl. 11.00-13.00 i Teorifagsbygget Hus1 rom 1.825 (utenfor aud1/aud2)

16. august siste frist for å melde deg på seminargruppe

Informasjon om EXF-0714 (gjelder studenter innen humaniora og samfunnsvitenskap (HSL-fak))