Informasjon om opptak til spesialistutdanning i kjeveortopedi høsten 2021

Det er opptak til kjeveortopedi høsten 2021, med oppstart høsten 2022. Opptaket vil bli kunngjøres i juniutgaven av tannlegetidskriftet "Tidene" , samt på våre nettsider.  Søknadsfrist vil være 10.september, mer informasjon kommer her.

 

https://www.tannlegetidende.no/

Rangeringsinstrukser

Søkere søker via Studentweb:

https://fsweb.no/studentweb/velgInstitusjon.jsf

For nærmere opplysninger kontakt:

Førsteamanuensis Anders Sjøgren anders.sjogren@uit.no

Tlf. 776 49114

rådgiver Inger Anna Bensnes inger.a.bensnes@uit.no

Tlf. 776 49102