Examen philosophicum (Ex-fil, FIL-0700) høst 2020

Skal du ta emnet Examen philosophicum (FIL-0700) i høst?
Husk påmelding til seminargruppe innen 17. august.
Orienteringsmøtet ser du digitalt fra 10. august til og med 17. august. 

Orienteringsmøtet for Examen philosophicum (FIL-0700) blir gitt digitalt i 2020. 

Digitalt orienteringsmøte er klart

VIKTIG INFORMASJON

Studieopplegg og pensum

Tidspunkter 

DATOER

Før 10. august: har du betalt semesteravgift kan du melde deg opp til eksamen og på seminargruppe

10. august orienteringsmøtet er klart til å ses digitalt

13. august  kl 11.00-14.00 hjelper vi deg med seminarpåmelding.
Hvor: sørvistorg TEO-H1 1.825.  Du finner oss på samme plan som bokhandelen er på. 

17. august siste frist for å melde deg på seminargruppe

Informasjon om EXF-0714 (gjelder studenter innen humaniora og samfunnsvitenskap (HSL-fak))