høst 2021
BED-2135 Forretningsprosesser og digitalisering - 10 stp

Sist endret: 22.09.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Høsten 2021 er emnet tilrettelagt med digital undervisning og studenter på andre campus kan delta.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

ØAD1018 ERP-systemer 5 stp

Innhold

Faget består av følgende hovedtemaer:

 • Begrepsdefinisjoner og historikk
 • Definisjon og kartlegging av forretningsprosesser
 • Forbedring av forretningsprosesser
 • Digitalisering av forretningsprosesser
 • Generelt rundt prosjektledelse som arbeidsform
 • Microsoft Project
 • Enterprise Resource Planning
 • Caseløsing ved bruk av noen simulerte SAP moduler


Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • Kjenner til forskjellen mellom en funksjonell og prosessorientert organisasjon.
 • Kjenner til begrepsdefinisjoner, historie og utvikling av forretningssystemer generelt og Enterprise Resource Planning (ERP) systemer spesielt fra 50 tallet og frem til i dag.
 • Kjenner til kunnskapsområder og prosesser som gitt av PMI i PMBOK versjon 6, samt hvordan disse kan brukes i planleggingen og kontrollen av et prosjekt ved bruk av verktøyet Microsoft Project.
 • Kjenner til den generelle underliggende arkitekturen for ERP systemer og andre digitaliseringssystemer.
 • Kan grafisk dokumentere forretningsprosesser ved bruk av egnete systemer som tydelig beskriver aktivitetene en bedrift utøver.
 • Har bred kunnskap om de spesifikke forretningsprosessene; innkjøp, salg og produksjon i tillegg til den sammensatte og integrerte prosessen i ERP systemet SAP

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innenfor PMI, Microsoft Project og SAP og knytte dette til en problemstilling.
 • Kan benytte metoder for prosessmodellering som skaper et grunnlag for digitalisering av forretningsprosesser.
 • Kan benytte kritisk vei metoden for å kalkulere og synliggjøre den kritiske veien i et prosjekt.
 • Kan anvende verktøyet Microsoft Project, til å utarbeide, kontrollere og rapportere et prosjekt, med enkel planlegging uten bruk av ressurser, til bruk av både ressurser og kostnader
 • Kan gjennomføre de sentrale forretnings prosessene i et simulert SAP miljø:
  • Innkjøp
  • Salg
  • Produksjon
  • De tre ovennevnte i en integrert prosess

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • Har innsikt i og kan formidle relevante problemstillinger relatert til valg, implementasjon og anvendelse av ERP og andre digitaliseringssystemer.
 • Har evne til strategisk tenkning rundt hvorfor og hvordan forretningsprosesser bygges opp og hvilke forutsetninger som må være tilstede for at de skal fungere som planlagt og bidra til en digitalisering av virksomheten.
 • Har evne til å presentere forretningsprosesser i grafisk form.
 • Kjenner til den siste utviklingen innenfor ERP, - og lignende digitaliseringssystemer.
 • Kan forklare hvilken rolle ERP og andre digitaliseringssystemer har i en virksomhet.
 • Kan utvikle og bruke prosjekt planer ved hjelp av verktøyet Microsoft Project.
 • Kan utveksle synpunkter og delta aktivt i diskusjoner med andre med bakgrunn innenfor teorier om forretningsprosesser og digitalisering.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, øvinger og datalab.

Høsten 2021 er emnet tilrettelagt med digital undervisning og studenter på andre campus kan delta.

Undervisning foregår på norsk, men det meste av dokumentasjon og oppgaver er på engelsk.


Eksamen

Kurset har ingen enkelteksamen, men har mappevurdering basert på arbeider innen de tre fagområdene som gitt under;

 • Project management:   
  • Quiz; Tidsbasert quiz via læringsplattform som tester studentenes kunnskaper i emnene presentert i undervisning, bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.
 • Microsoft Project:    
  • Quiz; Tidsbasert quiz via læringsplattform som tester studentenes kunnskaper i emnene presentert i undervisning, bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.
  • Lab; Lab i Microsoft Project er et utvalg av øvinger fra læreboken, karakterer er bestått / ikke bestått og må være gjennomført for å få sluttkarakter i faget.
 • Essentials of business process and information systems:
  • Quiz; Tidsbasert quiz via læringsplattform som tester studentenes kunnskaper i emnene presentert i undervisningen, bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.
  • Lab; Et utvalg av simuleringslabber som gjennomføres via læringsplattformen WileyPLUS, karakterer er bestått / ikke bestått og må være gjennomført for å få sluttkarakter i faget.
  • Oppgaver; Et utvalg av oppgaver fra læreboken som tester studentenes kunnskaper i emnene presentert i undervisningen, bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Sluttkarakter i emnet settes på basis av summen av alle del-karakterer som gitt over, bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2135