høst 2021
REI-1102 Innovasjon og entreprenørskap i reiselivet - 10 stp

Sist endret: 02.12.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode: 9199


Innhold

Emnet fokuserer på sentrale metoder og teorier innenfor innovasjon og entreprenørskap, og setter studenten i stand til å anvende et kreativt og proaktivt tankesett. Gjennom ulike case-studier får studenten erfaring med innovasjonsprosesser og videreutvikling av opplevelsesprodukter i små og mellomstore bedrifter.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om entreprenørskap i reiselivet
 • har kunnskap om hva som karakteriserer innovasjon innenfor reiselivet og betydningen av denne
 • kjenner til sentrale funksjoner i bedrifter og organisasjoner
 • har kunnskap om grunnleggende prosesser innenfor forretningsdrift

Ferdigheter

Studenten:

 • kan identifisere og utvikle en forretningsidé
 • behersker grunnleggende forretningsmodellering

Generell kompetanse

Studenten:

 • har tilegnet seg et innovativt og entreprenørielt tankesett og kan anvende kreativitet i proaktive prosesser
 • kan reflektere over personlige egenskaper og ferdigheter fra et entreprenørielt perspektiv
 • behersker teamarbeid
 • kan forholde seg kritisk til muligheter og utfordringer knyttet til entreprenørskap i reiselivet
 • anvende ulike tilnærminger til entreprenørskap for å utforme mindre analyser av små bedrifter og entreprenører


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises samlingsbasert gjennom ett semester. Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, praktiske case, bedriftsbesøk, workshops, refleksjonsseminarer, muntlige studentpresentasjoner veiledning, individuelt arbeid og arbeid i team. Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.  

 

Evaluering av studiet i henhold til kvalitetsystemet for utdanningsvirksomheten ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for reiseliv og nordlige studier


Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen

 • 70% obligatorisk deltakelse i undervisningen
 • 1 skriftlig gruppeoppgave
 • 1 muntlig gruppepresentasjon

Eksamen:

Skriftlig individuell hjemmeeksamen á 5 dagers varighet. Omfang: ca. 2500 ord.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-1102