høst 2020
MBI-6001 Smittevernforståelse for ledere - 0 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Etterutdanning - kurset er ikke studiepoenggivende.

Opptakskrav

Ingen opptakskrav, åpen for alle interesserte. Målgruppen er ledere på ulike nivå i offentlig og privat sektor.

Innhold

Emnet vil gi innføring i følgende tema:

 • Biologiske smitteorganismer, deres spredning, sykdom og behandling.
 • Vaksiner og andre tiltak for å begrense sykdom i en normalsituasjon og i et utbrudd.
 • Globale, nasjonale, regionale og organisasjonsmessige tiltak ved utbrudd.
 • Bruk av projeksjonsmodeller for å beregne framtidige belastninger.
 • WHOs anbefalinger og retningslinjer om smittevern.
 • Smittevernloven og dens anvendelse.
 • Kommunikasjon og ivaretakelse av ansatte ved smitteutbrudd eller mistanke om smitteutbrudd.
 • Bruk av teknologi for å opprettholde kommunikasjon og organisasjonsmessige funksjoner.
 • Beredskap og ressursplanlegging.
 • Mulige offentlige samarbeidspartnere ved smitteutbrudd.
 • Oppdatert kunnskap om mulige smitteutbrudd på arbeidsplassen.
 • Innføring i tiltak som kan settes i verk for å begrense skadeomfang.
 • Oversikt over instanser hvor man som leder kan få hjelp/assistanse.
 • Smittevernlovens organisasjonsmessige ansvarsforhold, muligheter og begrensninger i tiltak.
 • Beredskap: utstyr, kompetanse, ansvar og øvelser.


Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten skal:

 • Kjenne til regler og retningslinjer knyttet til smittevern
 • Grunnleggende kunnskaper om biologisk smitte
 • Grunnleggende kunnskaper om vaksiner
 • Kjenne til funksjonene til Smitteforebyggende team på de større sykehusene og deres oppgaver og plikter.
 • Kjenne til muligheter for assistanse fra Forsvaret/Sivilforsvaret dersom kommunale ressurser ikke strekker til.
 • Kjenne til funksjonene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
 • kjenne til funksjoner til havs, kaptein og skipslege.

 

Ferdigheter - studenten skal kunne:

 • anvende smittevernloven med forskrifter for å iverksette smitteforebyggende tiltak, både lokalt, men også kommunalt og regionalt.
 • identifisere ressurser og anvende dem i større mer kompliserte utbrudd.
 • Utarbeide en kommunikasjonsplan samt inneha tilstrekkelig faglig kompetanse til kunne kommunisere korrekt informasjon til myndighetene og den generelle befolkning.

 

Generell kompetanse:

 • Forståelse av smittevernloven og dens anvendelse i samfunnet, og sette kunnskaper om lovverk og smitte, smitteveier og forebyggende tiltak inn i en helhetlig forståelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil foregå via digitale plattformer i form av forelesningsvideoer og annet materiale.

Digitale seminar for diskusjon


Eksamen

For å få kurset godkjent må deltagere ha deltatt på minst 4 av 5 digitale seminar.

Ved fullført kurs blir man tildelt kursbevis.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: MBI-6001
 • Undersider