vår 2021
BED-3032 Service og opplevelsesdesign - 10 stp

Sist endret: 12.05.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Emnet skal gi en grundig gjennomgang av serviceleveransesystemet ut fra et verdiskapningsperspektiv sett fra kundens og bedriftens ståsted.

Hva lærer du

Kunnskaper

  • Kandidaten har avansert kunnskap innenfor servicemarkedsføring og spesialisert innsikt i tjenestedominant logikk, samskaping og opplevelsesdesign.

Ferdigheter

  • Kandidaten kan analysere og stille seg kritisk til teoretiske problemstillinger innen serviceleveranse og opplevelsesdesign.
  • Kandidaten kan bruke relevante teorier og modeller og arbeide selvstendig med analyse av service og opplevelsesrelevante problemstillinger.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan analysere og stille seg kritisk til teoretiske problemstillinger innen service og opplevelsesdesign.
  • Kandidaten kan arbeide med praktisk problemløsning knyttet til service og opplevelsesdesign; systemer og prosesser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, workshops/seminarer og gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Alle studentene skal løse og diskutere 2 caseoppgaver (workshops)(godkjent/ikke godkjent).

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt

Eksamen: Paper (40%) og 4 timers skriftlig eksamen (60%).

Bokstavkarakter A-E, F er stryk.

Eksamen arrangeres i Tromsø. Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BED-3032