høst 2020
TEK-6000 AutoCAD Innføringskurs - 5 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Innhold

Kurset gir en introduksjon til de viktigste funksjoner og hjelpemidler i programvaren AutoCAD. Kurset inneholder følgende tema: Programvarens brukergrensesnitt. Tegne- og redigeringsfunksjoner. Objektutvalg. Tiltrekking, ortogonalitet og sporing som hjelpemidler i tegnearbeidet. Annotering, herunder målsetting, tekst, skravering, senterlinjer og stiler. Objektegenskaper og lag. Papirrom, arkoppsett, skjermporter, målestokk og utskrift. Normer for mekaniske tegninger med riss, snitt og målsetting. Skjematiske tegninger med dynamiske blokker og attributter.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Kjenner prinsippene for dataassistert konstruksjon (DAK), og hvilke muligheter og begrensninger DAK har som hjelpemiddel i design og konstruksjonsarbeid.
 • Er kjent med begrepene modell- og papirrom, skjermporter, lag, objektegenskaper, blokker, annotering, målestokk, koordinattyper, riss og snitt.

Ferdigheter

 • Kan bruke programvaren AutoCAD til å lage tekniske tegninger.
 • Kan bruke de viktigste tegne- og redigeringsfunksjonene i AutoCAD. 
 • Kan bruke tegnehjelpemidler til å lage nøyaktige tegninger på en effektiv måte.
 • Kan lage dynamiske blokker med attributter. 
 • Kan lage annoterte utskrifter i målestokk.

Generell kompetanse

 • Kan påta seg arbeidsoppgaver som teknisk tegner.
 • Kan bruke DAK-programvare som hjelpemiddel til å utføre konstruksjons- og designoppgaver. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset gjennomføres som et fulltidstudium over en uke. Undervisningen består av daglige nettmøter i Zoom. Resten av dagen arbeider deltakerne hver for seg med øvingsoppgaver, og man får da tilgang til en veiledningstjeneste over nett. Kurset er praktisk orientert, og i nettmøtene gis det opplæring i bruk av programvaren AutoCAD. I nettmøtene gis også informasjon om kursgjennomføringen og det er rom for plenumsdiskusjoner. Øvingene består av en serie med mindre tegneoppgaver som er tilpasset progresjonen i kurset, og hvor deltakerne prøver ut ulike teknikker og funksjoner i programvaren. Kurset avsluttes med en mindre tegneoppgave som danner grunnlag for vurdering av deltakerne. Tegneøvingene utføres på egen PC i programvaren AutoCAD 2020.

Deltakerne må laste ned programvaren AutoCAD 2020 på egen Windows-datamaskin. Som student ved UiT får man gratis tilgang på programvaren fra produsenten. Lærebok er AutoCAD 2018 av Odd Sverre Kolstad. Det er utarbeidet et sett med øvingsoppgaver som danner grunnlag for deltakernes egentrening.  


Eksamen

Arbeidskrav: Emnet inneholder ingen arbeidskrav ut over de arbeider som inngår i eksamen.

Eksamensform: Tegneoppgave.

Vurderingsuttrykk: Bestått / Ikke bestått

Kontinuasjon: Det gis ikke rett til kontinuasjon 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-6000
 • Undersider