høst 2019

ITE1811 Webapplikasjoner 2 - 10 stp

Sist endret: 15.05.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori.

Emnet kan tas som ekeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1, ITE1900 Programmering 1

Innhold

Kandidaten skal lære webprogrammering på .NET plattformen med MVC rammeverket i C#.

Innhold:

 • .NET rammeverket
 • C# språkelementer
 • Delegater og hendelser
 • Pekere
 • Regulære uttrykk
 • Operatoroverlasting
 • Collections
 • Generics
 • Attributter
 • Tråder og synkronisering
 • ASP.NET  MVC introduksjon
 • Models - LINQ til SQL & Entity Framework
 • View - Razor view engine
 • Controllers
 • Routes
 • jQuery og Ajax
 • ASP.NET Web API
 • Unit testing framework

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan utvikle enkle C# konsoll- og Windowsprogrammer.
 •  Kandidaten skal forstå sentrale begreper og konsepter for utvikling av andre generasjons webapplikasjoner med ASP.NET MVC og C#
 •  Kandidaten skal kunne gjøre rede for hvordan benytte SQL databaser i webapplikasjoner
 •  Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan benytte jQuery og Ajax i brukergrensesnitt på klientsiden
 •  Kandidaten skal kjenne til utvikling webtjenester etter REST prinsippet
 •  Kandidaten skal ha kjennskap til mekanismer for utvikling av sikre webapplikasjoner og webtjenester
 •  Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan kvalitetssikre programkode ved bruk av enhetstesting.

Ferdigheter:

 • Kandidaten er i stand til å benytte Visual Studio med C# kompilator for utvikling av grunnleggende C#-programmer, webapplikasjoner og webtjenester.
 •  Kandidaten kan benytte sentrale klasser i .NET og ASP.NET standard API.
 •  Kandidaten kan benytte ASP.NET MVC sentrale klasser i  webapplikasjoner og webtjenester.
 •  Kandidaten er i stand til å benytte et rammeverk for enhetstesting.
 •  Kandidaten kan benytte nødvendige sikkerhetsmekanismer i ASP.NET for utvikling av sikre webapplikasjoner og webtjenester.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten vil tilegne seg videregående web programmeringskunnskaper.
 •  Kandidaten kan planlegge og gjennomføre programmerings prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Felles forelesninger i auditorium/datalab. Obligatoriske arbeider på datalab.

Eksamen

Arbeidskrav

3 obligatoriske oppgaver som vurderes bestått/ikke-bestått. Alle oppgavene må være bestått for å kunne ta prosjektoppgaven.

Eksamen og vurdering

Sluttkarakter settes på bakgrunn av følgende karaktergivende/obligatoriske oppgave: En større prosjektoppgave med bokstavkarakter.

Kontinuasjons­eksamen

Ved ikke bestått på prosjektoppgave eller obligatoriske oppgaver må disse tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.

Timeplan