høst 2019

ITE1804 Operativsystemer og tjenestedrift - 10 stp

Sist endret: 06.06.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Alta | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Overveiende praktisk med en del teori.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Anbefalte forkunnskapskrav: ITE1900 Programmering 1 og grunnleggende kunnskaper i datateknikk, matematikk og programmering. for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Innhold

Noen av temaene er:

 • Installasjon og oppsett av Linux klienter og tjenere
 • Administrasjon og drift av systemer
 • Installering av programmer for Linux
 • Filsystemer, prosesser, rettigheter
 • Skallprogrammering
 • Administrasjon av brukere, grupper og ressurser
 • Installasjon og konfigurering av TCP/IP nettverk ved bruk av DHCP tjener.
 • Planlegging og konfigurering av DNS
 • Sikkerhet - operativsystem mekanismer og oppsett for sikker drift av tjenester
 • Installasjon og konfigurering av Web tjener
 • Elektronisk post - SMTP, POP og IMAP tjenere

Anbefalte forkunnskaper

ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

 • skal kunne forklare operativsystemets oppbygging og dets viktigste oppgaver
 • skal kjenne til operativsystem generelt og Linux spesielt
 • skal ha kjennskap til virtualiseringsteknologier for bruk med operativsystemer
 • skal kjenne til installeringsmekanismer for drift, vedlikehold og oppgradering av systemer
 • skal kjenne til metoder, mekanismer og språk for å skrive skript og programmer til bruk i vedlikehold og administrasjon av systemet
 • kjenne til sikkerhetsmessige momenter vedrørende drift og bruk av systemet

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan installere og sette i drift operativsystemet Linux på egen PC og på en virtuell tjener
 • kan installere og konfigurere tjenerprogramvare på en sikker måte
 • kan opprette, terminere og administrere brukere med tilhørende ressursdeling på systemet

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • vil tilegne seg grunnleggende kunnskaper innenfor operativsystemer og operativsystem tjenester.
 • kan gi anbefalinger om valg av operativsystem og distribusjon.
 • får forståelse for flerbrukersystemer og administrasjon av systemet og brukere på systemet
 • Studenten skal lære seg samarbeid i oppgaveløsing gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter og veiledere

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med obligatorisk arbeid. Alle forelesninger og nødvendig informasjon gjøres tilgjengelig på nett ettersom progresjonen i emnet fremskrider.

Eksamen

Arbeidskrav:

 • 12 obligatoriske øvinger som leveres uten manglende deler innen gitte tidsfrister. Alle må godkjennes.
 • For campusbaserte studenter kreves 2/3 oppmøte i timeplanlagte aktiviteter (TPA). For nettstudenter kreves 2/3 oppmøte i egne tilrettelagte nettmøter (TN) eller et likt antall oppmøter i TPA eller TN i kombinasjon.

Eksamen og vurdering: Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Karakter i emnet settes på bakgrunn av flere karaktergivende tester med hovedsakelig flervalgsspørsmålKontinuasjonseksamen: Ved ikke bestått vurdering i emnet kan man forsøke pånytt ved neste ordinære avvikling

Timeplan