vår 2019

BED-2054 Innovasjon i praksis - 10 stp

Sist endret: 31.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Innhold

Emnet gir en generell innføring i moderne og aktuelle innovasjonsmetoder benyttet av noen av verdens mest innovative bedrifter. Metodene som det i all hovedsak vil fokuseres på er Design Thinking og Lean Startup. I dette kurset vil vi starte med å gi en introduksjon av metodene, før dere (studentene) selv skal anvende de i praksis gjennom et gruppeprosjekt linket opp mot en reell bedriftscase. Studentene skal jobbe i multidisiplinære grupper hvor den individuelles student sin fagkompetanse skal løfte gruppen som en helhet. Studentene vil tilbringe mye tid utenfor campus i sitt arbeid med bedriften, både i form av bedriftsbesøk, undersøkelser, prototyping og testing, intervjuer og potensielle reiser. Hver gruppe vil ha et eget budsjett til disse formålene.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om innovasjonsmetoder presentert i faget.
 • Ha kunnskaper om hvordan bedrifter jobber med innovasjons problemstillinger.
 • Ha kunnskaper om hvordan jobbe i multidisiplinære grupper.
 • Ha kunnskaper om bedrifters markedsarbeid.
 • Ha kunnskaper om hvordan gjennomføre markedsundersøkelser.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende innovasjonsmetoder i en tildelt case.
 • Kunne bearbeide og konkretisere problemstillinger i en gitt case.
 • Kunne delta og bidra i en grupper med forskjellig kompetanse.
 • Kunne gjennomføre markedsundersøkelser for gitt case.

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende og lede en innovasjonsprosjekt selvstendig eller for andre.
 • Kunne identifisere, konkretisere og bestemme problemstilling for andre eller for eget prosjekt.
 • Kunne se hvilken kompetanse et team trenger og på en god måte utnytte denne.
 • Kunne designe, gjennomføre og anvende markedsundersøkelser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, workshops, praktisk arbeid med veiledning.

Eksamen

Eksamen består av tre deler. En muntlig gruppepresentasjon, en skriftlig gruppeinnlevering og en individuell innlevering. De tre delene vurderes samlet og det gis kun samlet karakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.