vår 2019

RUS-1110 Innføring i russisk litteratur - 10 stp

Sist endret: 08.03.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og inngår i studieretning russisk på bachelorgradsnivå.

Emnet er også åpent for studenter uten kunnskaper i russisk. Disse vil ha mulighet til å lese hele pensum i oversettelse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Kurset er basert på sentrale skjønnlitterære tekster som kan leses i oversettelse. Utover dette leser russiskstudenter et lite utvalg kortere tekster på originalspråket. Tekstene gjennomgås og sammenlignes tematisk, snarere enn kronologisk. Det benyttes også i en viss utstrekning adapsjoner av de aktuelle tekstene til opera, musikals, teater, film og fjernsyn. Verkene relateres også til russisk litteratur- og kulturhistorie fra ca. 1800 til i dag, med sideblikk til allmenn russisk historie.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenene har:

  • oversikt over sentrale forfattere, verk og tema i russisk skjønnlitteratur
  • forståelse for grunnleggende særtrekk, genre, stilarter og epoker i russisk litteraturhistorie
  •  oversikt over kulturhistoriske konsepter med relevans for russisk litteratur

Ferdigheter

Studentene kan:

  • orientere seg i russiske litterære genre og stilarter,
  • bruke terminologi relatert til russisk litteratur- og kulturhistorie
  • lese enkle tekster på originalspråk (russiskstudenter)

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk og engelsk. Eksamensspråk er norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • En kort innleveringsoppgave tidlig i semesteret
  • En øvelse i Canvas.

Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, iKomp

  • . Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføringen i akademisk skriving.

Eksamen består av:

  • 4-timers skoleeksamen.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 29.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum legges ut 1. desember.
Undervisning Vår 2019
Første forelesning:
Forelesning Dato arbeidskrav: uke 11 og uke 12

f.aman. Yngvar Bordewich Steinholt
stip. Arve Hansen
prof. Ingunn Lunde
prof. Andrei Rogatchevski
Skoleeksamen Dato eksamen. XX. Dato er foreløpig og kan bli forandret.Kontakt
Kristian Osnes Aambø HSL

Aambø, Kristian Osnes


PERMISJON - Studiekonsulent (Russisk, tysk og norsk som andrespråk)
Telefon: +4777644333 kristian.o.aambo@uit.no

Mohammad Hoori


Studiekonsulent (russisk, tysk og norsk som andrespråk)
Telefon: +4777644972
Mobil: 97396613 mohammad.hoori@uit.no

DSCN1302-3-.jpg

Yngvar B. Steinholt


Førsteamanuensis russisk kultur og litteratur
Telefon: +4777644774 yngvar.steinholt@uit.no