vår 2019

ARK-2033 Temaer i global arkeologi - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Valgfritt emne i arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet komplementerer et ellers sterkt fokus på nordisk arkeologi, ved å gi studentene innsikt i hvordan arkeologiske problemer formuleres og utforskes i andre deler av verden.

Introduksjonsemne i arkeologi (ARK-1014 Hva er arkeologi?) eller tilsvarende er obligatorisk forkunnskapskrav. Det anbefales også å ha tatt et annet kulturhistorisk emne (ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere eller ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1014 Hva er arkeologi?eller ARK-1000 Arkeologi: Fortolkning av fortiden

Innhold

Emnet tar opp sentrale arkeologiske problemstillinger i et globalt perspektiv. Aktuelle temaer kan rullere fra år til år og annonseres før emnet begynner. Temaene kan inkludere tidlige mennesker og oppkomsten av biologisk/kulturell modernitet, oppkomsten av jordbruk, sosial kompleksitet og tidlig statssamfunn, kolonialisme, og lignende. Et komparativt perspektiv belyser paralleller i utviklingsmønster, samt variasjon. Emnet gir en oversikt over diverse kulturhistoriske kontekster og utforsker hvordan forskjellige fortolkningsrammer kan anvendes for å belyse dem. 

Anbefalte forkunnskaper

ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • Kjennskap til arkeologiske problemstillinger som står sentralt på en global skala
  • Innsikt i hvordan komparative studier kan bidra til forståelsen av kulturell variasjon og endring
  • Konkret empirisk kunnskap om kulturell variasjon i forskjellige deler av verden
  • Innsikt i hvordan forskjellige fortolkningsrammer påvirker forståelsen av fortid

Ferdigheter

Studenten kan:

  • Analysere arkeologisk materiale fra forskjellige "cases" for å vurdere til hvilken grad komparative data kan brukes for å trekke slutninger om kulturell variasjon og utvikling
  • Sammenfatte arkeologisk data for å diskutere og analysere en bestemt problemstilling

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbelttimer forelesninger og 3 dobbelttimer seminarer. Forelesningene vil fremstille en sammenhengende oversikt over de utvalgte arkeologiske temaene, mens seminarene vil fokusere på analysering av "case studies".

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Innlevering av to «case-studies»-vurderinger basert på seminararbeidet, 2 sider (700-800 ord) til hver «case-studie». Vurderingene må leveres inn uken etter seminaret de er tilknyttet til.
  • Innlevering av en prosjektbeskrivelse til en hjemmeoppgave (1-2 sider, 300-500 ord), mot slutten av undervisningen.

Eksamen:

Eksamen består av:

  • En 8-10 siders (3000-3500 ord) sammenfattende hjemmeoppgave på en selvvalgt, godkjent problemstilling.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave innlevering 20.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

ARK-2033 Temaer i global arkeologi

Pensum vår 2019

Pensum består av ca. 800 sider.

Fullstendig og oppdatert pensum finnes også i Leganto (pensumlistesystem).

 

Generell litteratur

Smith, Michael E., og Peregrine, Peter. 2012. Approaches to Comparative Analysis in Archaeology. I: The Comparative Archaeology of Complex Societies, redigert av Michael E. Smith, s.4-20. Cambridge: Cambridge University Press. 13 s.

 

1) Oppkomsten av biologiske og kulturelle moderne mennesker (BH)

Generell litteratur

Marean, Curtis W. 2015. An Evolutionary Anthropological Perspective on Modern Human Origins. Annual Review of Anthropology 44:533-556. 16 s. www.annualreviews.org

Nowell, April. 2010. Defining Behavioral Modernity in the Context of Neandertal and Anatomically Modern Human Populations. Annual Review of Anthropology 39:437-452. 11 s. www.annualreviews.org

Stringer, Chris. 2012. "Behaving in a Modern Way: Mind Reading and Symbols", and "Behaving in a Modern Way: Technology and Lifeways". I: The Origin of Our Species, av Chris Stringer, s.105-166. London: Penguin Books. 61 s.

Scerri, Eleanor M. et al. 2018. Did Our Species Evolve in Subdivided Populations across Africa, and Why Does It Matter? Trends in Ecology & Evolution 33(8):582-594. 12 s.

 

Case Studies

Henshillwood, Christopher S., og Dubreuil, Benoît. 2009. Reading the Artifacts. Gleaning Language Skills from the Middle Stone Age in Southern Africa. I: The Cradle of Language, redigert av Rudolf Botha og Chris Knight, s. 41-61. Oxford: Oxford University Press. 21 s.

Marean, Curtis W. 2014. The Origins and Significance of Coastal Resource Use in Africa and Western Eurasia. Journal of Human Evolution 77:17-40. 20 s. www.sciencedirect.com

Henshilwood, Christopher S. d’Errico, Francesco, van Niekerk, Karen L., Dayet, Laure, Queffelec, Alain, og Pollarolo, Luca. 2018. An Abstract Drawing from the 73,000-year-old Levels at Blombos Cave, South Africa. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-018-0514-3 3 s.

Texier, Pierre-Jean, Porraz, Guillaume, Parkington, John, Rigaud, Jean-Philippe Poggenpoel, Cedric, Tribolo, Chantal. 2013. The Context, Form and Significance of the MSA Engraved Ostrich Eggshell Collection from Diepkloof Rock Shelter, Western Cape, South Africa. Journal of Archaeological Science 40:3412-3431. 19 s. www.sciencedirect.com

 

2) Tidlig statssamfunn/"sivilisasjoner" (BH)

Generell litteratur

Adams, Robert McC. 2001. Complexity in Archaic States. Journal of Anthropological Archaeology 20:345-360. 14 s. www.sciencedirect.com

Trigger, Bruce G. 2003. Defining 'Early Civilization'. I: Understanding Early Civilizations, av Bruce G. Trigger, s. 40-52. Cambridge: Cambridge University Press. 13 s.

DeMarrais, Elizabeth, and Earle, Timothy. 2017. Collective Action Theory and the Dynamics of Complex Societies. Annual Review of Anthropology 46:183-201. 14 s. www.annualreviews.org

Marcus, Joyce. 1998. The Peaks and Valleys of Ancient States. An Extension of the Dynamic Model. I: Archaic States, redigert av Gary M. Feinman og Joyce Marcus, s. 59-94. Santa Fe: School of American Research Press. 36 s.

 

Maya sosio-politisk organisering og kollapse

Sharer, Robert J., and Traxler, Loa P. 2016. The Origins of Maya States: Problems and Prospects. I: The Origins of Maya States, redigert av Loa P. Traxler and Robert J. Sharer, s. 1-31. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. 24 s. ebookcentral.proquest.com/lib/tromsoub-ebooks/reader

Munson, Jessica L. og Macri, Martha J. 2009. Sociopolitical Network Interactions: A Case Study of the Classic Maya. Journal of Anthropological Archaeology 28:424-438. 14 s. www.sciencedirect.com

Douglas, Peter M. J., Demarest, Arthur A., Brenner, Mark and Canuto, Marcello A. 2016. Impacts of Climate Change on the Collapse of Lowland Maya Civilization. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 44:613-645. 26 s. www.annualreviews.org

 

Mesopotamia

Adams, Robert McC. 2008. An Interdisciplinary Overview of a Mesopotamian City and its Hinterlands. Cuneiform Digital Library Journal 2008:1-23. 20 s. https://cdli.ucla.edu/files/publications/cdlj2008_001.pdf

Algaze, Guillermo. 2008 Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization. The Evolution of an Urban Landscape. Chicago: University of Chicago Press. Chapters 4 and 5: Early Mesopotamian Urbanism: Why? og Early Mesopotamian Urbanism: How? 51 s. ebookcentral.proquest.com/lib/tromsoub-ebooks/reader

Algaze, Guillermo. 2018. Entropic Cities. The Paradox of Urbanism in Ancient Mesopotamia. Current Anthropology 59(1):23-54. 30 s. www.journals.uchicago.edu

 

3) Nettverk og globalisering (MS)

«World systems» versus globalisering

Kardulias, N. and Hall, T. D. 2008. Archaeology and World-Systems Analysis, World Archaeology 40(4): 572-583. www.jstor.org 12 s.

Jennings, J. 2011. Kapittel 1 og 7: «Modernity’s Greatest Theft», og «But Were They Really Global Cultures?». I: Globalizations and the Ancient World, redigert av J. Jennings, s. 1-18 og 121-142. New York: Cambridge University Press. Tilgjengelig online via oria.no. https://doi.org/10.1017/CBO9780511778445 41 s.

Knappett, C. 2016. Globalization, Connectivities and Networks. I: The Routledge Handbook of Archaeology and Globalization, edited by T. Hodos, A. Geurds, P. Lane, I. Lilley, M. Pitts, G. Shelach, M. Stark, M. J. Versluys, s. 29-41. London: Routledge. www.routledgehandbooks.com 13 s.

Boivin, N., Fuller, D. Q. og Crowther, A. 2012. Old World Globalization and the Columbian Exchange: Comparison and Contrast, World Archaeology, 44(3): 452-469. https://doi.org/10.1080/00438243.2012.729404 18 s

Beaujard, P. 2005. The Indian Ocean in Eurasian and African World-Systems before the Sixteenth Century. Journal of World History 16(4): 411-465. www.jstor.org 55 s

 

Nettverk og utveksling i jernalder og middelalder

Sindbæk, S. 2009: Tætte bånd og fjerne forbindelser – kommunikation og sociale netværk i vikingetidens Skandinavien. I: Beretning fra syvogtyvende tværfaglige vikingesymposium, redigert av E. Roesdahl og J. P. Schjødt, s. 43-65. Århus: Hikuin/Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet. 23 s.

Sindbæk, S. 2015. Northern Emporia and Maritime Networks. Modelling Past Communication Using Archaeological Network Analysis. I: Interdisziplinäre Forschungen zu den Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter in Europa Band 2, redigert av J. Preiser-Kapeller og F. Daim, s. 105-116. RGZM – Tagungen 23. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 12 s.

Gaimster, D. 2014. The Hanseatic Cultural Signature Exploring Globalization on the Micro Scale in Late Medieval Northern Europe. European Journal of Archaeology. 17(1): 60-81. http://dx.doi.org/10.1179/1461957113Y.0000000044 22 s.

Jervis, B. 2017. Assembling the Archaeology of the Global Middle Ages. World Archaeology 49(5):666-680. https://doi.org/10.1080/00438243.2017.1406397 15 s.

Brosseder, U. og Miller, B. K. 2018. Global Networks and Local Agents in the Iron Age Eurasian Steppe. I: Globalization in Prehistory. Contact, Exchange, and the 'People Without History', redigert av N. Boivin, og M. D. Frachetti, s.162-183. Cambridge: Cambridge University Press. Tilgang fra universitetets datamaskiner: www.cambridge.org 22 s.

Krzewińska, M., A. Kjellström, T. Günther, C. Hedenstierna-Jonson, T. Zachrisson, A. Omrak, R. Yaka, G. M. Kılınç, M. Somel, V. Sobrado, J. Evans, C. Knipper, M. Jakobsson, J. Storå og A. Götherström, 2018. Genomic and Strontium Isotope Variation Reveal Immigration Patterns in a Viking Age Town. Current Biology 28:2730–2738. www.sciencedirect.com 9 s

 

4) Kolonisering og urfolk

Kolonisering og kulturkontakt (MS)

van Dommelen, P. 2006: Colonial Matters: Material Culture and Postcolonial Theory in Colonial Situations. I: Handbook of Material Culture, redigert av C. Tilley, W. Keane, S. Küchler, M. Rowlands and P. Spyer, s. 104-124. London: Sage. http://dx.doi.org/10.4135/9781848607972.n8 21 s.

Silliman, S. 2005. Culture Contact or Colonialism? Challenges in the Archaeology of Native North America. American Antiquity 70(1):55-74. www.jstor.org 20 s

Dietler, M. 2005: The Archaeology of Colonization and the Colonization of Archaeology: Theoretical Reflections on an Ancient Mediterranean Colonial Encounter. I: The Archaeology of Colonial Encounters. Comparative Perspectives, redigert av G. Stein, s. 33-68. Santa Fe: School of American Research Press. www.academia.edu 36 s

Naum, M. 2010. Re-emerging Frontiers: Postcolonial Theory and Historical Archaeology of the Borderlands. Journal of Archaeological Method and Theory 17:101–131. 10.1007/s10816-010-9077-9 31 s

Silliman, S. 2015. A Requiem for Hybridity? The Problem with Frankensteins, Purées, and Mules. Journal of Social Archaeology 15(3): 277–298. 22 s

Kuusela, J-M, R. Nurmi og V. Hakamäki, 2016. Co-existence and Colonisation: Re-assessing the Settlement History of the Pre-Christian Bothnian Bay Coast. Norwegian Archaeological Review. 49(2):177-203. https://doi.org/10.1080/00293652.2016.1260048 27 s

Morrison, K. D. 2018. Christians and Spices: Hidden Foundations and Misrecognitions in European Colonial Expansion to South Asia. I: Globalization in Prehistory. Contact, Exchange, and the 'People Without History', redigert av N. Boivin og M. D. Frachetti, s. 283-307. Cambridge: Cambridge University Press. Tilgang fra universitetets datamaskiner: www.cambridge.org 25 s

Case Study: Colonialism in the Arctic: The Aleutian Islands, Alaska (RG)

Veltre, Douglas W. 1990. Perspectives on Aleut Culture Change During the Russian Period. In Russian America: The Forgotten Frontier, edited by Barbara Sweetland Smith and Redmond J. Barnett, pp. 175-183. Tacoma: Washington State Historical Society. 9 s.

Veltre, Douglas W., and Allen P. McCartney. 2001. Ethnohistorical Archaeology at the Reese Bay Site, Unalaska Island. In Archaeology in the Aleut Zone of Alaska: Some Recent Research, edited by Don E. Dumond, pp. 87-103. Anthropological Papers of the University of Oregon No. 58, Eugene, Oregon. 16 s.Kontakt
Marie Nystuen Berger

Marie Berger Nicolaysen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646326 marie.n.berger@uit.no

BHpic-newAug2012V2.jpg

Hood, Bryan


Professor i arkeologi
Telefon: +4777645612 bryan.hood@uit.no