Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

spring 2018

BAR-2000 Social work with children and youth in the Barents region - comparative perspectives on Russia and Norway, part 1 - 5 ECTS

Sist endret: 28.02.2019

The course is provided by

Faculty of Humanities, Social Sciences and Education

Location

Ukjent |

Date for examination

Group presentation 16.03.2018

The date for the exam can be changed. The final date will be announced in the StudentWeb early in May and early in November.

Schedule