høst 2017

VID-6020 Arktisk miljø - 10 stp

Sist endret: 29.08.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Studiet gir spesialisering og faglig fordypning i Arktisk miljø med følgende innhold; geografi, marine økosystem, meteorologi, oseanografi, miljøpåvirkning og klimaendringer. Undervisning finner sted i Tromsø og undervisningsform vil hovedsakelig være forelesninger med praktisk trening. Alternative undervisningsopplegg så som bedriftsbesøk vil også kunne finne sted, og studentene vil evt. få opplysninger om dette i god tid.

Hva lærer du

Etter gjennomføring av kurset skal tilegne seg kunnskap om de faktorer som påvirker miljøet i Arktis. Kunnskap, studentene skal: -få en særlig innsikt i de miljø- og klimamessige, teknologiske, menneskelige og forvaltningsmessige utfordringene i Arktis, -få kunnskap om de spesielle geografiske forhold og marine økosystemer i Arktis -ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i de fagområdene som inngår. Ferdigheter, studentene skal: -få kjennskap til de spesielle metrologiske forhold i Arktis som polare lavtrykk og ising -kjennskap til hvordan forurensning/olje virker inn på miljøet i området Studentene skal etter gjennomføring av emnet ha fått utviklet sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse av de faktorer som påvirker miljøet i Arktis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid/øvingsoppgaver.

Eksamen

En skriftlig individuell hjemmeeksamen. Bokstavkarakter A - F.

Timeplan

Pensum

Oppgis ved studiestart


Skip to main content