vår 2018
BED-2122 Butikkledelse - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Studiepoengreduksjon

HSLBUT1 Butikkledelse 1 5 stp
HSLBUT2 Butikkledelse 2 5 stp

Innhold

Dette emnet tar opp ulike temaer som er viktige for utvikling og drift av butikker og kjedekonsepter. Emnet tar opp temaer som strategiutvikling, kontraktsystemer, lokalisering av butikker, ulike fysiske- og internettbaserte kanaler, lojalitetsprogrammer, trafikkskapning, sortimentsutvikling, svinn- og økonomiske nøkkelbegreper, kategoriledelse, butikkdesign, atmosfærefaktorer, samt prissetting og prispsykologi. Det settes ett særskilt fokus i dette emnet på å utvikle studentenes forståelse for forbrukeres beslutningstaking, bevegelsesmønstre og kjøpsatferd i fysiske butikker, og hvordan forbrukernes atferd kan påvirkes gjennom ulike tiltak i butikk (stimuli).

Anbefalte forkunnskaper

BED-1004 Markedsføring

Hva lærer du

Når emnet er avsluttet skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper om forhold som har betydning for en lønnsom utvikling og drift av butikker og kjedekonsepter. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om hvordan en butikks konkurransekraft er avhengig av markedskanalen den tilhører og hvordan hele kanalen presterer i forhold til konkurrerende kanaler.
 • Ha kunnskap om hva som kjennetegner gode lokaliseringer
 • Ha kunnskap om ulike typer butikkdesign og hvordan disse påvirker kundenes bevegelsesmønstre og kjøpsatferd i butikken
 • Ha kunnskap om hvordan man kan få mest ut av sortimentet, hyllene og gulvarealet i en butikk
 • Ha kunnskap om hvordan ulike atmosfærefaktorer vil kunne påvirke kundenes kjøpsatferd
 • Ha kunnskap om ulike svinnkilder og hvordan butikker kan bekjempe svinn
 • Ha kunnskap om hvor forbrukerne lagrer prisinformasjon og hvor nøyaktig slik informasjon er hos forbrukerne

 Ferdigheter:

 • Kunne formidle en kritisk tilnærming til hvordan forbrukere gjennomfører beslutningstaking i fysiske butikker
 • Kunne være med å utvikle og gjennomføre aktiviteter i butikk som kan bidra til å øke butikkens omsetning og/eller bruttofortjeneste
 • Kunne planlegge og gjennomføre et butikkeksperiment, samt analysere effektene av eksperimentet i forhold til omsetning, bruttofortjeneste og/eller annen type kundeatferd

Generell kompetanse:

 • Ha oversikt over noen sentrale forskningsbidrag i emnet.
 • Kunne gjøre noen kritiske refleksjoner i forhold til hvordan den generelle modellen for forbrukernes kjøpsprosess evner å forklare forbrukernes kjøpsbeslutninger i dagligvarebutikker.  
 • Kunne arbeide selvstendig med å utvikle butikkrelaterte aktiviteter med utgangspunkt i de markedsmessige utfordringene kjeden og butikken står overfor.
 • Kunne bidra til økt systematisk og bevisst tenkning omkring sisteleddsmarkedsføring.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer

Eksamen

Arbeidskrav

Studentene skal gjennomføre et selvstendig arbeid. Arbeidene kan både skje i grupper og individuelt. Problemstillingen vil bli gitt tidlig i semestret. Arbeidskravet må være godkjent (ståkarakter) for å få avlegge eksamen i emnet. Krav til godkjent arbeidskrav ligger høyere enn det som normalt forventes for å få bestått/karakteren E.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen (teller 100 %). Bokstavkarakterer A-E, der F er stryk.

 

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamen på dette emnet avholdes på campus Harstad.


Pensum

Ny bok fra vår 2017:

Levy, M., Weitz, B.A. & D. Grewal (2014). Retailing Management, 9th Edition, New York: McGraw Hill Education [ISBN: 978-0-07-802899-1]

Videre pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart. Boken kan kjøpes på www.akademia.no

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2122