høst 2017

ARK-3026 Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode - 10 stp

Sist endret: 07.03.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterstudenter i arkeologi.

Innhold

Emnet vil diskutere nyere perspektiver i arkeologisk teori og/eller metode. De aktuelle temaene vil rullere fra år til år, avhengig av fagets utvikling og tilgjengelig fagpersonell. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

  • Dypere innsikt i en rekke perspektiver i arkeologiske teori og/eller metode

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • Gi en kritisk vurdering av teoriene og/eller metodene som blir anvendt i arkeologiske fortolkninger

Kompetanse

  • Evne til å utnytte utvalgte teoretiske og/eller metodiske perspektiver i egen forskning på masternivå

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Emnet består av ca. 10 dobbeltimer med seminarundervisning.

Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på minst 7 av seminarene.

I tillegg legges det opp til 2-3 korte muntlige eller skriftlige fremlegg i relasjon til arbeid med pensum.

Eksamen:

Eksamen er en hjemmeeksamen på ca. 3500 ord (ca. 10 sider) med selvvalgt oppgave basert på kursets innhold og temaer som er diskutert på seminarene. Oppgaven godkjennes i samrådet med kursansvarlig.

Karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Kontinuasjonseksamen ved karakteren F.

Timeplan

Undervisning Høst 2017
Orienteringsmøte: På første seminar.
Seminar Første seminar: Se timeplan på nett.

prof. Charlotte Brysting Damm
Eksamen Innlevering av eksamensoppgave: 1. desember innen kl. 14.00 i WISEflow.Eksamensdatoen kan bli endret.Kontakt
CD.jpg

Damm, Charlotte


Telefon: +4777644373 charlotte.damm@uit.no