høst 2017

ARK-3013 Teori og metode i analyse av boplasstruktur - 10 stp

Sist endret: 20.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Valgfritt emne på mastergradsnivå.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i arkeologi.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Fordypning i teori og metode brukt i analyse av boplasstrukturer. Forholdet mellom naturlige og kulturelle formasjonsprossesser. Adferdsarkeologiske og fortolkningsarkeologiske perspektiver på generering av mønster. Kvantitative og kvalitative metoder, samt stratigrafisk analyse. Prosjektarbeidet gir erfaring i løsning av analytiske problemer.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studenten ha oppnådd følgende læringsresultat

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal få:

  • Fordypning i flere dimensjoner av teori og metode som er viktig for studiet av boplasstruktur.
  • Innblikk i forskjellene mellom atferdsarkeologiske og fortolkningsarkeologiske perspektiver.
  • Kunnskap om formasjonsprosesser, kvantitative og kvalitative metoder, samt stratigrafisk analyse
  • Forståelse for sammenhengene mellom teori, metode og empiri

 

Ferdigheter:

Studenten skal lære:

  • Å bruke kvalitative og kvantitative metoder.
  • Få bedre forståelse for de analytiske momentene som må til for boplassanalyser.

 

Kompetanse:

Studentene vil få bedre grunnlag for å gjennomføre sine egne analyser

Undervisnings- og eksamensspråk

Det normale undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og / eller få engelsk

Undervisning

Kurset har varierte undervisningsformer, forelesninger, seminarer og praktiske øvelser, i alt to timer i uka i 12 uker.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på praktiske øvelser som beskrevet i semesterprogrammet.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeoppgave på 10 sider (ca 4000 ord).

Karakterer fra A- E for bestått og F for ikke bestått.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur er falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom og lignende) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen.

Studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Kontinasjons­eksamen:

Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F.

Timeplan

Pensum

Pensum

 

*) Finnes i kopisamling.

 

*) Anderson, David G. 2006

Dwellings, Storage and Summer Site Structure among Siberian Orochen Evenkis: Hunter-Gatherer Vernacular Architecture Under Post-Socialist Conditions. Norwegian Archaeological Review 39 (1):1-26.

 

Bertelsen, R. 1988.

Find Pattern of Multistratified Sites. In T. Madsen (ed) Multivariate Archaeology: Numerical Approaches in Scandinavian Archaeology. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter, Århus. s. 85-90.

 

Binford, Lewis R.

1978 Dimensional Analysis of Behavior and Site Structure: Learning from an Eskimo Hunting Stand. American Antiquity 43: 330-361. (nedlastes selv fra BIBSYS)

 

*)1983 People in Their Lifespace. I In Pursuit of the Past, pp. 144-192. Thames and Hudson, London.

 

Blankholm, H.P. 1991.

Intrasite Spatial Analysis in Theory and Practice. Aarhus University Press. Århus. Kap. 1-4, 5.3, 6.6, 8, 9 (81 sider).

 

Blankholm, H.P. 1996.

On the Track of a Prehistoric Economy. Maglemosian Subsistence in Early Postglacial South Scandinavia. Aarhus University Press. Århus. Kap. 1, 3-5, 7-8, 10 (49 sider).

 

Blankholm, H.P. 2008

Målsnes 1. An Early Post-Glacial Coastal Site in Northern Norway. Oxbow. Oxford. Kap. 8-9 (20 sider).

 

*) Boaz, Joel 1998

Hunter-Gatherer Site Variability: Changing Patterns of Site Utilization in the Interior of Eastern Norway Between 8000 and 2500 BP. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter Ny rekke Nr. 20. (s. 77-97, 110-133)

 

Bølviken, E., E. Helskog, K. Helskog, I.M. Holm-Olsen, L. Solheim og R. Bertelsen 1982.

Correspondence Analysis: an alternative to principal components. World Archaeology Vol. 14 (1) Pp. 41-60.

 

 

*) Carr, Christopher 1992

Left in the Dust: Contextual Information in Model-Focused Archaeology. I The Interpretation of Archaeological Spatial Patterning, red. av Ellen M. Kroll og T. Douglas Price, pp.221-256. Plenum Press, New York.

 

Dalton, R., Garlick, J., Minshull, R. & A.Robinson 1972. Correlation Techniques in Geography. George Philip & Son Ltd. London. S. 1-48. (deles ut på kurset)

 

 

*) DeBoer, Warren R. og Donald W. Lathrap 1979

The Making and Breaking of Shipibo-Conibo Ceramics. I Ethnoarchaeology: The Implications of Ethnography for Archaeology, edited by Carol Kramer, pp. 102-138. Columbia University Press, New York. (bare s.102-110, og121-134)

 

Engelstad, E. 1988.

Pit-houses in Arctic Norway. An investigation of their typology using multiple correspondence analysis. I T. Madsen (ed.) Multivariate Archaeology: Numerical approaches in Scandinavian archaeology. Jysk arkeologisk selskaps skrifter XXI, 1988. Aarhus Univ. Press. Pp.71-84.

 

Eriksen, B. 2000

'Chaïne opératoire' - den operative process og kunsten at tænke som en flinthugger. I B.Eriksen (ed.): Flintstudier. En håndbog i systematiske analyser av flintinventarer. Aarhus Universitetsforlag. Narayana Press, Gylling. (44 sider).

 

Eriksson, G., Frei, K., Howcroft, R., Gummesson, S., Molin, F., Lidén, K., Frei, R., & Hallgren, F. 2016 Diet and mobility among Mesolithic hunter-gatherers in Motala (Sweden) - the isotope perspective. Journal of Archaeologcial Science.

 

Fretheim, S.E., E.L. Piana, H.B.Bjerck & A.F.J. Zangrando 2016. Exploring traditions of dwelling reoccupation and settlement stability among marine foragers in Norway and Tierra del Fuego. I H.B.Bjerck, H.M. Breivik, S.E. Fretheim, E.L.Piana, B.Skar A.M.Tivoli og A.F.J.Zangrando (ed.): Marine Ventures. Archaeological Perspectives on Human-Sea Relations. Equinox. Sheffield. S. 175-192.

 

*) Gargett, Rob, and Brian Hayden 1992

Site Structure, Kinship, and Sharing in Aboriginal Australia: Implications for Archaeology. I The Interpretation of Archaeological Spatial Patterning, red. av Ellen M. Kroll og T. Douglas Price, pp.11-32. Plenum Press, New York.

 

Hebsgaard, M.B, Gilbert, M.T.P., J. Arneborg, P. Heyn, M.e. Allentoft, M. Bunce, K. Munch, C. Schweger & E. Willerslev 2009. 'The farm Beneath the Sand' - an archaeological case study on ancient 'dirt' DNA. Antiquity 83:430-444.

 

*) Hodder, Ian 1987

The Meaning of Discard: Ash and Domestic Space in Baringo. In Method and Theory for Activity Area Research, edited by Susan Kent, pp. 424-448. Columbia University Press, New York.

 

Hodgetts, Lisa. Subsistence diversity in the Younger Stone Age landscape of Varangerfjord, northern Norway. Antiquity 84:323. S. 41-54 (14 s.).

 

Lake, M. & P. Woodman 2003: Visibility studies in archaeology: a review and case study.Environment and Planning B: Planning and Design 2003, Vol. 30. Pp. 689-707. (18 sider).

 

Legge, A.J. & P.A. Rowley-Conwy 1988.

Star Carr Revisited. Alden Press. Oxford. Kap. 1-2, 4-9. (87 sider)

 

Madsen, T. 1988. Multivariate statistics and archaeology. I T. Madsen (ed) Multivariate Archaeology: Numerical Approaches in Scandinavian Archaeology. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter, Aarhus Univ. press. Pp. 7-28.

 

 

*) O'Connell, James F. 1987

Alyawara Site Structure and its Archaeological Implications. American Antiquity 52:74-108. (nedlastes selv fra BIBSYS)

 

*) Pearson, Michael Parker, and Colin Richards 1994

Ordering the World: Perceptions of Architecture, Space and Time. In Architecture and Order. Approaches to Social Space, red. av Michael Parker Pearson og Colin Richards, pp. 1-37. Routledge, London.

 

Rankama, T. 2002. Analyses of the quartz assemblages of Houses 34 and 35 at Kauvonkangas in Tervola. I. H. Ranta (ed.): Huts and Houses. Stone Age and Early Metal Age Buildings in Finland. Gummerus Printing. Jyväskylä.S. 79-108.

 

Schiffer, Michael B. 1976

Behavioral Archaeology. Academic Press. New York. S. 2-57.

 

*) Yates, Tim 1989

Habitus and Social Space: Some Suggestions about Meaning in the Saami (Lapp) Tent ca. 1700-1900. I The Meaning of Things, red. av Ian Hodder, pp. 249-262. Unwin Hyman, London.

 

*) Yellen, John E. 1977

Archaeological Approaches to the Present. Models for Reconstructing the Past. Academic Press, New York. (s. 85-97, 98-108, 125-131).

 

 Anbefalt tilleggslitteratur

 

Audouze, F.

1987 Des modèles et des faits: les modèles de A. Leroi-Gourhan et de L. Binford confrontés aux resultats récents. Bulletin de la Societé Préhistorique Française 84(10-12):343-352.

 

Audouze, F. og J.G. Enloe

1997 High Resolution Archaeology at Verberie: Limits and Interpretations. World Archaeology 29(2):195-207.

 

Bertelsen, R.

1984 Farm Mounds of the Harstad Area. Quantitative Investigations of Accumulation Characteristics. Acta Borealia 1(1):7-26.

 

Bertelsen, R. og R. Lamb

1993 Settlement Mounds in the North Atlantic. I C.E. Batey, J. Jesch og C.D. Morris (eds.), The Viking Age in Caithness, Orkney and the North Atlantic, s.544-554. Edinburgh University Press.

 

Bertelsen, R. og P. Urbanczyk

1985 The Soløy Farm Mound. Excavations and Methods of Stratigraphical Analysis. Tromura, kulturhistorie nr. 4. University of Tromsø.

 

Binford, L.R.

1977 Forty-Seven Trips: A Case Study in the Character of Archaeological Formation Process. I Working at Archaeology, pp. 229-241. Academic Press, New York.

(opprinnelig versjon publisert to forskjellige steder).

 

1979 Organization and Formation Processes: Looking at Curated Technologies. I Working at Archaeology, pp. 269-286. Academic Press, New York. Opprinnelig publisert i Southwestern Journal of Anthropology.

 

1980 Willow Smoke and Dog's Tails: Hunter-Gatherer Settlement Systems and Archaeological Site Formation. I Working at Archaeology, pp.337-356. Academic Press, New York. Opprinnelig publisert i American Antiquity.

 

1981 Objectivity-Explanation-Archaeology-1980. I Working at Archaeology, pp.45-55. Academic Press, New York. Opprinnelig publisert annetsteds.

 

1987 Researching Ambiguity: Frames of Reference and Site Structure. I Method and Theory for Activity Area Research, red. av S. Kent, pp. 449-512. Columbia University Press, New York.

 

1991 When the Going Gets Tough, the Tough Get Going: Nunamiut Local Groups, Camping Patterns and Economic Organization. I Ethnoarchaeological Approaches to Mobile Campsites: Hunter-Gatherer and Pastoralist Case Studies, red. av C. Gamble og W. Boismier, pp. 25-138. International Monographs in Prehistory, Ann Arbor.

 

Binford, L.R, og S.R. Binford

1966 A Preliminary Analysis of Functional Variability in Mousterian of Levallois facies. I Working at Archaeology, pp. 71-124. Academic Press, New York.

 

Bodu, Pierre, Claudine Karlin og Sylvie Ploux

1990 Who's Who? The Magdalenian Flintknappers of Pincevent, France. I The Big Puzzle. International Symposium on Refitting Stone Artefacts, red. av E. Cziesla, S. Eickhoff, N. Arts og D. Winter, pp. 143-163. Holos, Bonn.

 

Bollong, C.A.

1994 Analysis of Site Stratigraphy and Formation Processes Using Patterns of Pottery Sherd Dispersion. Journal of Field Archaeology 21(1):15-28.

 

Cziesla, Erwin

1990 On Refitting Stone Artefacts. I The Big Puzzle. International Symposium on Refitting Stone Artefacts, red. av E. Cziesla, S. Eickhoff, N. Arts og D. Winter, pp. 9-44. Holos, Bonn.

 

1990 Siedlungsdynamik auf steinzeitlichen Fundplatzen. Metodische Aspekte zur Analyse latenter Strukturen. Holos, Bonn.

 

Estevez, J. and A. Vila

2006 Variability in the Lithic and Faunal Record Through 10 Reoccupations of a XIX Century Yamana Hut. Journal of Anthropological Archaeology 25:408-423.

 

Gjerde, Jan magne & J.-T. Hole 2013. Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport frå dei arkeologiske undersøkingane 2011 og 2012. Tromura 44.

 

Hietala, H. (red.)

1984 Intrasite Spatial Analysis in Archaeology. Cambridge University Press.

 

Hodder,I. and C. Orton

1976 Spatial Analysis in Archaeology. Cabridge University Press.

 

Hood, B. C.

2008 Theory and Method in the Analysis of Social Space. I Towards an Archaeology of the Nain Region, Labrador. Contributions to Circumpolar Anthropology 7, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington DC.

 

Joyce, Arthur A., og Sissel Johannessen

1993 Abandonment and the Production of Archaeological Variability at Domestic Sites. I Abandonment of Settlements and Regions. Ethnoarchaeological and Archaeological Approaches

, red. av Catherine M. Cameron og Steve A. Tomka, pp.138-153. Cambridge University Press.

 

Julien, M., C. Karlin, og P. Bodu

1987 Pincevent: Ou en est le modele théorique aujourd'hui?

Bulletin de la Societé Préhistorique Française 84(10-12):335-342.

 

Kent, S. (red.)

1987 Method and Theory in Activity Area Research. Columbia University Press, New York.

 

Kintigh, K.

1990 Intrasite Spatial Analysis: A Commentary on Major Methods. I Mathematics and Information Science in Archaeology: A Flexible Framework, red. av A. Voorrips, pp.165-200. Holos, Bonn.

 

Kintigh, K. og A. Ammerman

1982 Heuristic Approaches to Spatial Analysis in Archaeology. American Antiquity 47:31-63.

 

Koetje, T.A.

1994 Intrasite Spatial Structure in the European Upper Paleolithic: Evidence and Patterning from the SW of France. Journal of Anthropological Archaeology 13:161-169.

 

Leroi-Gourhan, A., og M. Brezillon

1972 Fouilles de Pincevent. Essai d'analyse ethnographique d'un habitat magdalenien. Gallia Préhistoire VIIe supplement.

 

Newcomer, M. H., og G. deG. Sievking

1980 Experimental Flake Scatter-Patterns: A New Interpretive Technique. Journal of Field Archaeology 7:345-352.

 

Rigaud, Jean-Philippe, og Jan F. Simek

1992 Interpreting Spatial Patterns at the Grotte XV: A Multiple-Method Approach. I The Interpretation of Archaeological Spatial Patterning, red. av Ellen M. Kroll og T. Douglas Price, pp. 199-220. Plenum Press, New York.

 

Schiffer, M.

1987 Formation Processes of the Archaeological Record. University of new Mexico Press, Albuquerque.

 

Simek, Jan

1984 A K-Means Approach to the Analysis of Spatial Structure in Upper Paleolithic Habitation Sites. Le Flageolet and Pincevent Section 36. BAR International Series 205. Oxford. (Chapter 4: Pincevent Section 36; utvalgt deler fra s.59-136)

 

Skar, B. og S. Coulson

1986 Evidence of Behavior from Refitting-- A Case Study. Norwegian Archaeological Review 19(2):90-102.

 

Speth, J.D., og G.A. Johnson

1976 Problems in the Use of Correlation for the Investigation of Tool Kits and Activity Areas. I Cultural Change and Continuity. Essays in Honor of James Bennett Griffen, red. av C.E. Cleland, pp. 35-57. Academic Press, New York.

 

Stevenson, Marc G.

1992 Beyond the Formation of Hearth-Associated Artifact Assemblages. I The Interpretation of Archaeological Spatial Patterning, red. av Ellen M. Kroll og T. Douglas Price, pp. 269-299. Plenum Press, New York.

 

Villa, P.

1982 Conjoinable Pieces and Site Formation Processes. American Antiquity 47:276-290.

 

Waguespack, N.M.

2002 Caribou Sharing and Storage: Refitting the Palangana Site. Journal of Anthropological Archaeology 21:396-417.

 

Wandsnider, L.

1996 Describing and Comparing Archaeological Spatial Structures. Journal of Archaeological Method and Theory 3:319-384.

 

Whallon, R.

1973 Spatial Analysis of Occupation Floors I. Application of Dimensional Analysis of Variance. American Antiquity 38:266-278.

 

1974 Spatial Analysis of Occupation Floors II: The Application of Nearest Neighbor Analysis. American Antiquity 39:16-34.

 

 

Programvare

 

ArcGIS/ArcMap 9.3

 

Blankholm, H.P, & T.D. Price 1991

Arcospace. A Package for Spatial Analysis of Archaeological Data. Århus/Madison.

 

Kintigh, Keith1985-2001

Tools for Quantitative Archaeology. Arizona State University, Tempe.

 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences.

Undervisning Høst 2017
Orienteringsmøte: Ingen orienteringsmøte.
Forelesning Første forelesning: Se timeplan på nett.

prof. Hans Peter Blankholm
Eksamen Dato for utlevering av eksamen: 6. november kl. 09.30 i WISEflow. Dato for innlevering av eksamen: 13. november innen kl. 14.00 i WISEflow. NB: Eksamensdatoen kan bli endret!