Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

spring 2017

BAR-2002 Social work with children and youth in the Barents region. A comparative perspective on Russia and Norway - part 2 - 5 ECTS

Sist endret: 28.03.2017

The course is provided by

Faculty of Sports, Tourism and Social Work

Location

Ukjent |

Schedule