vår 2017

AUT-2003 Automatiserte systemer 1 - 10 stp

Sist endret: 04.05.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

  • Distribuerte systemer
  • Remote fjernovervåking/-styring via for eksempel Ethernet.
  • Embedded Systems, utvikling av elektronikk-systemer, eller konfigurering/oppsett/bruk/programmering av (halv-) ferdige systemer.
  • Integrerbare komponenter, for eksempel Bluetooth, GPS, akselerometer, XBee.
  • FPGA/VHDL-programmering
  • Minidatamaskiner og Webapplikasjoner, for eksempel Raspberry Pi
  • Introduksjon til reguleringsteknikk
  • Introduksjon til signalbehandling i Matlab
  • Bildebehandling i Matlab

Anbefalte forkunnskaper

AUT-1002 Ellære og måleteknikk, AUT-2006 Elektronikk

Hva lærer du

Innholdet i emnet er en sentral og direkte anvendbar kunnskap for en Automasjonsingeniør. Emnet skal gi kandidaten innsikt og forståelse av mer spesifikke elektroniske og datarelaterte styresystemer.

 

Kunnskap

Kandidaten skal få god grunnlagskunnskap innen fagdisiplinene nevnt over. Fagdisiplinene bygger på andre emner som AUT-1001 og AUT-2006.

 

Ferdigheter

Kandidatene skal kunne utvikle og tilpasse sine grunnlagskunnskaper tillært i emnet slik at kunnskapene kan anvendes i lignende problemstillinger. Kandidaten skal også være i stand til å selv søke ny kunnskap og å kunne nyttegjøre seg av open source prosjekter. Kompetansen vil gjøre kandidatene i stand til å bygge større styresystemer med kunnskap fra dette emnet og bruk av andre halvferdige systemer.

 

Generell kompetanse

Kandidatene får erfaring i å sette seg inn i nye problemstillinger, søke kunnskap, foreslå og teste løsninger. Kandidatene tilegner erfaring i prosjektdokumentasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

36 t Forelesninger, 36 t øvinger, laboratorieoppgaver og større gruppeoppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

5 obligatorsike øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig 22.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AS321 Datakommunikasjon 10 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.