vår 2017
FRA-2221 Fransk kultur II - 10 stp

Sist endret: 24.07.2017

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning fransk.

Undervisningen forutsetter at man har tatt en årsenhet i fransk på universitetsnivå


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Emnet skal gi en fordypning i ett bestemt emne innen fransk kulturkunnskap. Innholdet vil variere avhengig av hvem som foreleser. Eksempler på emner kan være en region, en historisk periode, sosiale og kulturelle strømninger, frankofoni osv.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • innblikk i et tema relatert til fransk samfunn og/eller kultur
 • forståelse for hvordan pensumtekstene er relatert til den franske virkeligheten
 • kunnskap om problemstillinger knyttet til emnet

 

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • redegjøre for et spesifikt emne i fransk kulturkunnskap
 • ha en kritisk og drøftende tilnærming til emnet
 • forklare problemstillinger knyttet til emnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Fransk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, muntlige innlegg.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen

 • En muntlig presentasjon på fransk (20 minutter).

Eksamenbestår av:

 • En ukes hjemmeoppgave på maks 5 siderover oppgitt emne.

Oppgaven skal besvares på fransk. Bokstavkarakterer (A-F), der F er stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

FRA-202 Fransk mellomfagstillegg, særpensum 10 stp

Pensum

 • G. Bourel, M. Chevallier, A. Guillausseau, G. Joubert: Chronologie de l'histoire de France des origines à nos jours, Paris: Hatier, 2016 (side 174-283)
 • Michel Winock : Les élections présidentielles en France 1958-2012, collection Tempus, Paris : Perrin, 2016
 • Aktuelle artikler om presidentvalget 2017
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FRA-2221