høst 2014

BED-1002F Grunnleggende regnskap og analyse - 10 stp

Sist endret: 03.02.2016

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

 • Grunnleggende regnskapsforståelse.
 • Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
 • Avslutning av regnskapet.
 • Innføring i årsregnskap.
 • Vurdering av eiendeler og gjeld.
 • Regnskapsføring og skatt.
 • Kontantstrømoppstilling.
 • Regnskapsanalyse.

Anbefalte forkunnskaper

BED-1007 Matematikk for økonomer

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Grunnleggende regnskapsforståelse
 • Hvordan lover og regler styrer utformingen av finansregnskapet og hvordan eiendeler og gjeld verdsettes.

Ferdigheter:

 • Grunnleggende ferdighet i føring av de vanligste forretningstransaksjonene og avslutning av enkelt finansregnskap.
 • Utarbeide kontantstrømoppstilling.
 • Gjennomføre tradisjonell, ekstern nøkkeltallsanalyse av finansregnskap.

Kompetanse:

 • Redegjøre for bedriftens evne til verdiskaping og lønnsomhet, samt redegjøre om bedriftens finansieringsstruktur.
 • Anvende lover og regler i utforming av finansregnskapet.
 • Basert på kontantstrømoppstillingen, redegjøre for bedriftens evne til å generere kontanter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer.


Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent 2  obligatoriske innleveringsoppgaver.

Skriftlig eksamen avholdes ved campus Alta eller Tromsø. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Eksamensdato

Skriftlig 04.12.2014

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-1002 Finansregnskap og regnskapsanalyse 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til fagbokhandelen Bok & Barista (Alta) eller Akademisk Kvarter (Tromsø).