Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2012

2H064B Teknologi og samfunn - 0 stp

Sist endret: 15.11.2012

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

  • Teknologi, nærings- og samfunnsutvikling.
  • Ingeniørrollen og ingeniørarbeid.
  • Kjemi som bærebjelke i teknologi.
  • Etikk og normer.

Hva lærer du

  • Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om teknologiens rolle for nærings- og samfunnsutviklingen i fortid og nåtid.

De skal ha kunnskap om ingeniøryrket og hvilken betydning kjemi har for teknologi og samfunn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger, gruppearbeid, prosjekt.Emnet undervises 6 timer pr. uke i høstsemestret og 2 timer pr. uke i vårsemestret.

Eksamen

3 timers skriftlig lokalgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 3 timers prøve ved slutten av høstsemesteret som må være bestått for å få adgang til vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 23.05.2012

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Diverse kopisamlinger utdelt av lærer.


Kontakt

Ole Kristian Fossum


Universitetslektor
Telefon: +4777660350 ole.kristian.fossum@uit.no