Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2011

2H064B Teknologi og samfunn - 0 stp

2H064B
 
Teknologi og samfunn
 
-
0
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Emnetype
Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.
Innhold
Teknologi, nærings- og samfunnsutvikling. Ingeniørrollen og ingeniørarbeid. Kjemi som bærebjelke i teknologi. Etikk og normer.

Læringsutbytte
Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om teknologiens rolle for nærings- og samfunnsutviklingen i fortid og nåtid.

De skal ha kunnskap om ingeniøryrket og hvilken betydning kjemi har for teknologi og samfunn.

Undervisnings- og eksamensspråk
Norsk.
Undervisningsform
Forelesninger, regneøvinger, gruppearbeid, prosjekt.Emnet undervises 6 timer pr. uke i høstsemestret og 2 timer pr. uke i vårsemestret.
Vurderingsordning
3 timers skriftlig lokalgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 3 timers prøve ved slutten av høstsemesteret som må være bestått for å få adgang til vårsemesteret.
Dato for eksamen
Skriftlig eksamen: Skriftlig prøve
Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.
Pensum
Asbjørn Jaklin: Historien om Nord-Norge.

Diverse kopisamlinger utdelt av lærer.Undervisning Høst 2011


Kontakt

Ole Kristian Fossum


Universitetslektor
Telefon: +4777660350 ole.kristian.fossum@uit.no