Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2010

2H064B Teknologi og samfunn - 0 stp

2H064B
 
Teknologi og samfunn
 
-
0
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Innhold
  • Teknologi, nærings- og samfunnsutvikling.
  • Ingeniørrollen og ingeniørarbeid.
  • Kjemi som bærebjelke i teknologi.
  • Etikk og normer.

Læringsutbytte
  • Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om teknologiens rolle for nærings- og samfunnsutviklingen i fortid og nåtid.
  • De skal ha kunnskap om ingeniøryrket og hvilken betydning kjemi har for teknologi og samfunn.
Undervisnings- og eksamensspråk
Norsk.
Undervisningsform
Forelesninger, regneøvinger, gruppearbeid, prosjekt.Emnet undervises 6 timer pr. uke i høstsemestret og 2 timer pr. uke i vårsemestret.
Vurderingsordning
3 timers skriftlig lokalgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 3 timers prøve ved slutten av høstsemesteret som må være bestått for å få adgang til vårsemesteret.
Dato for eksamen
Skriftlig eksamen:
Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.
Pensum
  • Asbjørn Jaklin: Historien om Nord-Norge.
  • Diverse kopisamlinger utdelt av lærer.


Undervisning Høst 2010