Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2010

SAK-2001 Samtidskunst 5 - 30 stp

SAK-2001
 
Samtidskunst 5
 
-
30
stp
Emnet administreres av
Det kunstfaglige fakultet