Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2010

SAK-2002 Samtidskunst 6 - 30 stp

SAK-2002
 
Samtidskunst 6
 
-
30
stp
Emnet administreres av
Det kunstfaglige fakultet
Obligatoriske forkunnskapskrav
SAK-2001 Samtidskunst 5, SAK-1001 Samtidskunst 1, SAK-1002 Samtidskunst 2, SAK-1003 Samtidskunst 3, SAK-1004 Samtidskunst 4