Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2009

2H061B Engelsk forkurs - 0 stp

2H061B
Engelsk forkurs
-
0
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Dato for eksamen
Skriftlig eksamen:
Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Undervisning Høst 2009
Forelesning Ingrid Karoline Jakobsen
univ.lekt. Bård Hansen