Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2009

2H011 Matematikk Forkurs - 0 stp

2H011
Matematikk Forkurs
-
0
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi