Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2009

2H061 Engelsk forkurs - 0 stp

2H061
Engelsk forkurs
-
0
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi