Kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelse

Ta kontakt med fakultetene ved kontaktpersonene ved behov for tilrettelegging i studiesituasjonen.

Det kunstfaglige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Det juridiske fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

  • Kontakt enheten

Avdeling for utdanning

RESULT

  • Kontakt enheten, tlf. 77 64 65 58

Studentrådgivninga

Studier med støtte

Studentsamskipnaden/Boligkontoret

Avdeling for bygg og eiendom

Universitetsbiblioteket (UB)

Studentparlamentet

  • Kontakt på telefon 92652333/77644589 eller epost au@sp.uit.no

Avdeling for IT

Ansvarlig for siden: Erlend Berntsen
Sist endret: 20.08.2018 11.55
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne