Om emnekodene

Hvert emne har en emnekode (f.eks. GEO-3104). Bokstavene i koden er en forkortelse av navnet på faget (GEO = geologi).

Emnene har sju generelle nivå: 0000 - 1000 - 2000 - 3000 - 5000 - 6000 - 8000. Numrene i koden viser til det faglige nivået på emnet.

0000-emner er innføringsemner, 1000-emner er første og andre året på bachelornivå, 2000-emner er fordypningsemner på bachelor (vanligvis tredje året) og 3000-emner er på masternivå. Emnene på disse fire nivåene utgjør studieprogrammene i bachelor- og mastergradene.

5000-emner er praktisk-pedagogisk utdanning, 6000-emner er etter- og videreutdanning og 8000-emner er doktorgradsutdanning.

Ansvarlig for siden: Bent Svinnung
Sist endret: 29.04.2015 09.29
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne


Skip to main content