Universell utforming erklæring - UiT Norges arktiske universitet

URL: https://uit.no

UiT Norges arktiske universitet forplikter seg til å sikre digital tilgjengelighet for funksjonshemmede. Vi forbedrer kontinuerlig brukeropplevelsen for alle, og bruker de relevante universell utformingsstandardene.

Tiltak for å støtte tilgjengelighet

UiT Norges arktiske universitet iverksetter følgende tiltak for å sikre universell utforming:

Samsvarsstatus

Gjeldende universell utformingsstandard for nettstedet:

Ukjent

Gjeldende samsvarsstatus for innhold

Delvis samsvar: Noen deler av innholdet er ikke helt i samsvar med kravene om universell utforming.

Kompatibilitet med nettlesere og kompenserende teknologi

Dette nettstedet er designet for å være kompatibelt med følgende nettlesere:

Teknologier

Universell utforming på dette nettstedet er avhengig av følgende teknologier for å fungere:

Vurderingsmetoder

UiT Norges arktiske universitet vurderte tilgjengeligheten på dette nettstedet ved hjelp av følgende metode(r):

Tilbakemeldingsprosess

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om universell utforming på nettstedet. Ta kontakt med oss på en av følgende måter:

Vi har som mål å svare på tilbakemelding innen Vi har som mål å svare på tilbakemelding innen 5 virkedager.

Formelle klager

Ønsker du mer informasjon eller ønsker du å klage på svaret du har fått? Send en e-post til Seksjon for kommunikasjon. Vår e-post adresse er fuf-kom-kanalforvaltning@hjelp.uit.no

Formell godkjenning av erklæringen om tilgjengelighet

Denne erklæringen om tilgjengelighet er godkjent av:

UiT Norges arktiske universitet

Annikken Steinbakk
Seniorrådgiver