Illustrasjonsbilde

Ansatte

Søk ansatte English flag

Psykologi- og jusbiblioteket

Psykologi- og jusbiblioteket

Raklev, Hege Merete
Hovedbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777645930

Arbeidsområder:
Lån / Fjernlån


Låg, Torstein
Førstebibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777646361

Longva, Leif
Universitetsbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777646255

Lillejord, Stian
Fagansvarlig for juridiske fag
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777660382

Karlsen, Rita
Førstesekretær
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777660405

Arbeidsområder:
Bibliotek / Lån


Psykologi- og jusbiblioteket
+4777646702

Frantsvåg, Jan Erik
Universitetsbibliotekar/Open Access-rådgiver
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777644950

Ekanger, Aysa
Forsknings- og publiseringsstøtte, Open Access
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777644140

Arbeidsområder:
Open Access


Psykologi- og jusbiblioteket

Psykologi- og jusbiblioteket

Aspaas, Per Pippin
Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777646815

chat loading...