Endnote

EndNote X8 illustrasjon

Hva er EndNote?

EndNote er et verktøy for referansehåndtering som lar deg lagre og organisere alle referansene dine i én og samme database, et EndNote-bibliotek. Referansene kan du legge inn manuelt eller importere fra ulike bibliotekkataloger og artikkeldatabaser. Deretter kan du bruke EndNote sammen med et tekstbehandlingsprogram, som f.eks. Word, til å sette inn henvisninger i teksten og lage referanselister basert på et stort utvalg av referansestiler.


Universitetets datamaskiner

EndNote installeres på universitetets datamaskiner fra Software Center (PC) eller Managed Software Center (Mac)

Private maskiner

EndNote kan lastes ned fra LiReg - Programvareportalen

Problemer med nedlasting/installasjon?

Ta kontakt med Orakelet, UiTs IT-brukerstøtte


Innhold kommer!


Introduksjonskurs i EndNote ved UiT

 • Universitetsbiblioteket tilbyr introduksjonskurs for ansatte og studenter ved UiT. Vi har åpne kurs tilpasset PC-brukere og Mac-brukere, og hvert semester holder vi minimum to kurs på engelsk. Informasjon om de åpne kursene og påmelding finner du på Tavla
 • Forelesere kan bestille introduksjonskurs for sine mastergradsstudenter. Forespørsel sendes på epost til endnote@support.uit.no. Vennligst oppgi følgende informasjon i eposten:
  • Fag
  • Referansestil det ønskes undervist i (APA, Harvard, Vancouver, etc.)
  • Antall studenter
  • Språk: norsk eller engelsk
  • Dato kurset ønskes holdt

Nedlastbart kursmateriell

Handout som distribueres på introduksjonskursene:

Handout som distribueres på EndNote advanced:


EndNote Output Styles

EndNote tilbyr over 6000 referansestiler. En god del av disse referansestilene følger med når du installerer programmet, mens andre kan lastes ned fra EndNote Output Styles ved behov.

UiTs referansestiler

UiT har utviklet eller oversatt et knippe referansestiler (.ens) som du kan laste ned fra tabellen under. Her finner du i tillegg en illustrasjon av stilen eller en egen eksempelsamling (APA 6th norsk/Harvard norsk), og egne eksempelbibliotek (.enlx) du kan laste ned og åpne i EndNote.

For å legge en lokal stil inn i EndNote, last den ned, åpne den i EndNote, og klikk File -> Save as. For å aktivere stilen, velg Select Another Style i stilboksen, marker stilen og klikk Choose.


Noe du ikke finner ut av i EndNote?

Her finner du svar på noen av de spørsmålene som ofte blir stilt av studenter og ansatte ved UiT. Hvis du ikke får svar på det du lurer på her, anbefaler vi at du tar en titt på EndNotes egen FAQ, prøver å google problemet eller sender en epost til vår supporttjeneste.

Hvis du har problemer med å laste ned og installere EndNote-programmet ber vi om at du tar kontakt med Orakelet, UiTs IT-brukerstøtte.

EndNote og Word (Cite While You Write)

 • Manglende EndNote-fane i Word
 • Hvordan legger man til informasjon i henvisningen i teksten (f.eks. sette inn sidetall)?
 • Hvordan endrer man layouten på referanselista?
 • Hvordan får man tilbake referanselista og ordentlige henvisninger i teksten når henvisningene
 • Spørsmål 2
 • Hvordan fjerner man koblingen mellom EndNote og Word?

Neste tema

 • Spørsmål 1
 • Spørsmål 2
 • Spørsmål 3

Neste tema

 • Spørsmål 1
 • Spørsmål 2
 • Spørsmål 3

Neste tema

 • Spørsmål 1
 • Spørsmål 2
 • Spørsmål 3

Neste tema

 • Spørsmål 1
 • Spørsmål 2
 • Spørsmål 3

Problemer med EndNote?

Universitetsbiblioteket har en egen supporttjeneste på epost: endnote@support.uit.no.

Supporten er betjent mandag-fredag 08.00-15.00.

NB! Husk å oppgi EndNote-versjon, Word-versjon (ev. annet tekstbehandlingsprogram), referansestil (f.eks. APA, Harvard, Vancouver), og om du benytter PC eller Mac.

Vi anbefaler også at du tar en titt på våre Ofte stilte spørsmål eller prøver å google problemet.

Hvis du har problemer med å laste ned og installere EndNote-programmet ber vi om at du tar kontakt med Orakelet, UiTs IT-brukerstøtte.


Nyheter
EndNote X8 logo
EndNote X8 er her!

Ny utgave av EndNote er nå klar til nedlasting fra Software Center og programvareportalen LiReg.

What's New in EndNote X8?

Eksport til EndNote Web fra Oria fungerer igjen

EndNote Web er nå lagt til igjen som valg i Oria under "Send til".

Skip to main content