EndNote hjemmefra

Det viktigste du kan gjøre når du skal jobbe hjemmefra med EndNote er å sørge for at EndNote-biblioteket ditt er lagret på rett sted på datamaskinen din:

 • EndNote-biblioteket skal lagres lokalt på maskinen, altså på C:-området.
 • EndNote-biblioteket skal ikke lagres i skytjenester som OneDrive, Box, Dropbox, iCloud og liknende, fordi dette over tid ødelegger biblioteket.
 • Det er heller ikke anbefalt å lagre EndNote-biblioteket på H:-området når man jobber hjemmefra. Bruk av EndNote-biblioteket via en VPN-oppkobling mot nettverksdisken (H:) vil over tid føre til at EndNote-biblioteket ødelegges, og vi mistenker også at det kan føre til at EndNote og Word jobber tregt sammen.

Hvis du er usikker på hvor du har lagret EndNote-biblioteket ditt eller vet du har lagret det på H:-området vil vi gjerne hjelpe deg med å få lagret EndNote-biblioteket på rett sted.

NB! Før du går videre anbefaler vi at du tar en sikkerhetskopi av EndNote-biblioteket ditt. Oppskriften finner du her: https://uit.no/ub/skrive/art?p_document_id=601141

Veiledninger:
Usikker på hvor du har lagret EndNote-biblioteket ditt?
Usikker på om du synkroniserer EndNote-biblioteket eller ikke?
Flytting av EndNote-bibliotek fra H:-området til C: når du synkroniserer EndNote-biblioteket
Flytting av EndNote-bibliotek fra H:-området til C: når du ikke synkroniserer
Usikker på hvor du har lagret EndNote-biblioteket ditt? Se her:

 1. Åpne EndNote-biblioteket ditt og gå til Edit →Preferences → Libraries
 2. Velg Open the specified libraries i menyen etter When EndNote starts og klikk på Add Open Libraries
 3. I Libraries-vinduet vil du da få opp filplasseringen til EndNote-biblioteket ditt og kan enkelt se om det er lagret på C: eller H:-området
 4. Hvis EN-biblioteket ditt er lagret på C:-området kan du klikke OK og lukke dette vinduet. EndNote-biblioteket er lagret på rett sted og bør fungere som det skal på når du jobber hjemmefra


Hvis EndNote-biblioteket ditt er lagret på H:-området anbefaler vi at du flytter det over til C:-området. Hvordan du gjør det avhenger av om du synkroniserer EndNote-biblioteket ditt eller ikke.Usikker på om du synkroniserer EndNote-biblioteket eller ikke? Se her:

 1. Åpne EndNote-biblioteket ditt og gå til Edit →Preferences → Sync
 2. Hvis det ligger informasjon i skjemaet under EndNote Account Credentials, under Sync this EndNote Library og det er haket av for Sync Automatically så synkroniserer du EndNote-biblioteket ditt. Hvis det derimot ikke ligger noe informasjon her så synkroniserer du ikke EndNote-biblioteket ditt
 3. Klikk på OK for å lukke vinduet

EN3
Flytting av EndNote-bibliotek fra H:-området til C: når du synkroniserer EndNote-biblioteket

NB! Hvis du ikke allerede har gjort det anbefaler vi at du tar en sikkerhetskopi av EndNote-biblioteket ditt før du går videre. Oppskriften finner du her: https://uit.no/ub/skrive/art?p_document_id=601141

  1. Åpne EndNote-biblioteket ditt og gå til File og velg Close Library (dette lukker EndNote-biblioteket du har lagret på H:-området)
  2. Gå til File og velg New
  3. Lagre det nye EndNote-biblioteket på C:-området på datamaskinen din. Klikk på Denne PCen og videre inn på Dokumenter. Opprett gjerne en egen mappe med navn EndNote-bibliotek som du legger det nye EndNote-biblioteket ditt i, og gi det et eget navn før du klikker på Lagre

 1. Klikk på Synkroniserings-knappen i EndNote-menyen for å hente ned referansene dine fra EndNote Online til det nylagrede EndNote-biblioteket ditt
 2. En advarsel dukker opp. Klikk Ja for å fortsette prosessen

Det nye EndNote-biblioteket ditt skal nå fylles med referansene dine. Hvis det oppstår problemer er det bare å ta kontakt med EndNote-supporten på endnote@hjelp.uit.no

For å sikre at rett EndNote-bibliotek åpnes når du starter EndNote-programmet anbefaler vi nå at du gjør følgende:

 1. Gå til EndNote-menyen og klikk på Edit →Preferences → Libraries
 2. Velg Open the specified libraries i menyen etter When EndNote starts og klikk på Add Open Libraries. NB! Hvis det allerede ligger filplassering til et EndNote-bibliotek i Libraries-feltet må du markerer dette og velger Remove Library før du klikker på Add Open Libraries
 3. I Libraries-vinduet vil du da få opp filplasseringen til EndNote-biblioteket ditt og det skal da være plasseringen til EndNote-biblioteket ditt som ligger på C:-området
 4. Klikke OK for å lukke vinduet. EndNote-biblioteket er lagret på rett sted og bør fungere som det skal når du jobber hjemmefra

EN4
Flytting av EndNote-bibliotek fra H:-området til C: når du ikke synkroniserer

  1. Åpne EndNote-biblioteket ditt, gå til File i EndNote-menyen og velg Compressed Library (.enlx)
  2. La avkryssingene stå som de gjør: Create, With File Attachements, All References in Library og klikk på Next
  3. Lagre .enlx-fila på C:-området på datamaskinen din. Klikk på Denne PCen og videre inn på Dokumenter. Opprett gjerne en egen mappe med navn EndNote-bibliotek som du legger .enlx-fila i, og klikk på Lagre

  1. Lukk EndNote-programmet (File →Exit)
  2. Åpne Windows Filutforsker (gul mappe på oppgavelinjen) og gå til Denne PCen →Dokumenter →EndNote-bibliotek og dobbelklikk på den nylig lagrede .enlx-fila (Archived EndNote Library)

 1. EndNote-biblioteket og tilhørende .Data-mappe pakkes da ut på samme sted som du lagret .enlx-fila og EndNote-biblioteket ditt som nå er lagret på C:-området åpnes

For å sikre at rett EndNote-bibliotek åpnes når du starter EndNote-programmet anbefaler vi nå at du gjør følgende:

 1. Gå til EndNote-menyen og klikk på Edit →Preferences → Libraries
 2. Velg Open the specified libraries i menyen etter When EndNote starts og klikk på Add Open Libraries. NB! Hvis det allerede ligger filplassering til et EndNote-bibliotek i Libraries-feltet må du markerer dette og velger Remove Library før du klikker på Add Open Libraries
 3. I Libraries-vinduet vil du da få opp filplasseringen til EndNote-biblioteket ditt og det skal da være plasseringen til EndNote-biblioteket ditt som ligger på C:-området
 4. Klikke OK for å lukke vinduet. EndNote-biblioteket er lagret på rett sted og bør fungere som det skal når du jobber hjemmefraAnsvarlig for siden: Trine Sandmo
Sist oppdatert: 20.08.2020 11:50
Nettkurs i EndNote

Universitetsbiblioteket minner om at vi nå tilbyr Introduksjonskurs i EndNote (PC) som et åpent, gratis og fleksibelt nettkurs på UiTs Open edX plattform.

Nettkurset er tilgjengelig for alle, uavhengig av institusjonstilknytning, og er ment for dem som er interessert i å lære seg å bruke referanseverktøyet EndNote.

EndNote brukerstøtte

Universitetsbiblioteket minner også om at vi fortsatt betjener EndNote-supporten på epost: endnote@hjelp.uit.no.

Supporten er betjent mandag-fredag 08.00-15.00, så ikke nøl med å kontakte oss der hvis det skulle oppstå problemer med EndNote.

NB! Husk å oppgi EndNote-versjon, Word-versjon (ev. annet tekstbehandlingsprogram), referansestil (f.eks. APA, Harvard, Vancouver), og om du benytter PC eller Mac.