Lagring av EndNote-bibliotek på hjemmeområdet på Mac

Her kommer en kort oppskrift på hvordan man finner frem til Hjem-området når man skal lagre et nytt EndNote-bibliotek. NB! EndNote-biblioteket må ikke lagres i iCloud, fordi dette over tid vil ødelegge biblioteket.

I EndNote-programmet gjør du følgende:

 1. Klikk på File
 2. Velg New
 3. Klikk på den lille pila i enden av Save as-feltet i Lagrings-vinduet for å få opp flere valg for lagringssted<
  Lagring av EndNote-bibliotek på Mac

 4. Klikk på pilene etter Documents (mulig du får opp noe annet enn Documents i dette feltet, men klikk på pilene likevel)
 5. Velg Hjem-området (det lille huset)
  Lagring av EndNote-bibliotek på Mac

 6. Klikk på Documents
  Lagring av EndNote-bibliotek på Mac

 7. Du kan lagre EndNote-biblioteket rett i Documents-mappa eller opprette en ny mappe som du kan kalle EndNote_bibliotek ved å klikke på New Folder
 8. Klikk deg inn i den nyopprettede mappen EndNote_bibliotek
  Lagring av EndNote-bibliotek på Mac

 9. Gi EndNote_biblioteket et eget navn hvis du ønsker det
 10. Klikk på Save
  Lagring av EndNote-bibliotek på Mac

 11. Hvis du går til mappen EndNote_bibliotek i Finder vil du nå se at det er lagt til to filer i denne mappen (Karis_EN_bibliotek.Data og Karis_EN_bibliotek.enl), og disse to filene utgjør tilsammen EndNote-biblioteket ditt
  Lagring av EndNote-bibliotek på Mac


Ansvarlig for siden: Trine Sandmo
Sist oppdatert: 16.10.2019 09:43