Lagring av EndNote-biblioteket

Vi vil gjerne komme med følgende råd når det gjelder lagring av EndNote-biblioteket:

  • Vi anbefaler alle å lagre EndNote-biblioteket på lokal disk (C:) på maskinen. EndNote-biblioteket må ikke lagres i skytjenester som OneDrive, Box, Dropbox, iCloud og liknende, fordi dette over tid vil ødelegge biblioteket.
  • Husk å ta jevnlig back-up av EndNote-biblioteket ditt ved bruk av Compressed Library-funksjonen i EndNote.
  • For ansatte som har lagret EndNote-biblioteket på H:-området gjør vi oppmerksom på at det ikke er anbefalt å bruke EndNote-biblioteket via en VPN-oppkobling mot nettverksdisken (H:) når du arbeider utenfor UiTs nettverk. Dette vil over tid ødelegge EndNote-biblioteket.
  • Hvis du ønsker tilgang til EndNote-biblioteket på flere maskiner har EndNote en egen synkroniseringsfunksjon du kan benytte deg av.


Ansvarlig for siden: Trine Sandmo
Sist oppdatert: 02.11.2018 15:00