Hvordan fjerne koblingen mellom EndNote og Word?

Snarvei:

Word → EndNote-fanen → Convert Citations and Bibliography → Convert to Plain Text

Når du bruker EndNote sammen med Word til å sette inn henvisninger i tekst og generere referanselister legges det inn Cite While You Write feltkoder i dokumentet.

Noen ganger er det lurt å fjerne disse CWYW-feltkodene før du deler dokumentet med veileder, kolleger/medstudenter, eller før du sender fra deg en endelig versjon til et trykkeri eller forlag.

Hvis du deler dokumentet med en som bruker samme versjon av Word som deg skal det gå greit å dele dokumentet med aktive EndNote koblinger. Dokumentet vil da inneholde et Traveling Library med informasjon om de formaterte henvisningene og referanselisten.

For å fjerne CWYW-feltkodene og gjøre om henvisninger og referanseliste til ren tekst gjør du følgende:

  1. Åpne dokumentet i Word
  2. Gå til EndNote-fanen og klikk på Convert Citations and Bibliography
  3. Velg Convert to Plain Text
  4. Klikk OK i dialogboksen som dukker opp
EndNote X8 Convert to plain text

Det åpnes da en kopi av dokumentet ditt hvor alle EndNote koblinger er fjernet. Her er henvisningene og referanselisten gjort om til ren tekst. Lagre kopien med et navn som skiller den fra originalen.

Det opprinnelige dokumentet forblir uendret og har fortsatt aktive EndNote koblinger.Ansvarlig for siden: Trine Sandmo
Sist oppdatert: 10.03.2017 10:43
Snarvei:
Word → EndNote-fanen → Convert Citations and Bibliography → Convert to Plain Text