Valg av referansestil

Referansestiler i bruk ved UiT (en grov skisse)

  • Tverrfaglige stiler: APA, Chicago, Harvard
  • Helsefag, psykologi, økonomi: APA 6th
  • Medisin, naturvitenskap: Vancouver
  • Historie, kunstvitenskap, litteraturvitenskap: Chicago 16A
  • Ingeniørfag: IEEE, APA, Harvard, Vancouver

Retningslinjer for ditt studium (bachelor/master/phd)

Ta kontakt med faglærer/fagansvarlig for å høre hvilke regler som gjelder for ditt fag.

Kilder og referanselister

APA 6th norsk eksempelsamling

Harvard norsk eksempelsamling

Vancouver norsk eksempelsamling (laget av Folkehelseinstituttet)

Om henvisninger

Om referanselister

Referansehåndteringsverktøy

Når du skal føre inn referanser i akademiske tekster, må du være svært nøye med detaljene. Dette kan derfor være et ganske tidkrevende arbeid, særlig hvis du skriver en lengre tekst og/eller bruker mange kilder. For å lette dette arbeidet kan det være en idé å ta i bruk et dataprogram designet for innførsel og redigering av referanser i tekstdokumenter. Det finnes en rekke forskjellige referansehåndteringsverktøy. Universitetsbiblioteket tilbyr per i dag kun kurs og brukerstøtte i EndNote.

EndNote

I EndNote-programmet lager du et bibliotek hvor du registrerer og organiserer alle referansene dine. Referansene kan du registrere manuelt, eller du kan importere dem fra elektroniske databaser, som for eksempel Oria, MEDLINE eller Web of Science. Du kan også lagre pdf-filer i EndNote-biblioteket ditt, for eksempel nedlastede vitenskapelige artikler, kapitler fra e-bøker og elektroniske avisartikler.

Referansene du har registrert i EndNote kan du sette inn i teksten i et Word-dokument ved å bruke funksjonen Cite While You Write. Når du setter inn en kildehenvisning i teksten vil den fulle referansen automatisk legges til i referanselisten på slutten av dokumentet, noe som sikrer en-til-en-forhold mellom henvisninger i tekst og referanser i referanseliste.

Mer om EndNote ved UiT: https://uit.no/ub/skrive/endnote

Zotero

Zotero er et gratis referanseverktøy for å samle inn, sitere og håndtere referanser. Til forskjell fra EndNote samhandler Zotero med nettleseren ved at et Zotero-ikon dukker opp på adresselinjen på nettsider som støtter Zotero-programmet. Klikker du på dette ikonet legges nettsiden inn som referanse i Zotero-biblioteket ditt. I Zotero kan du også legge inn ulike typer filer: pdf, bilder, lydfiler, videofiler, skjermbilde av nettsider etc. Zotero er gratis for opptil 300 MB lagring. Det er kompatibelt med MS Word, OpenOffice og Google Docs.

Mer om Zotero: https://www.zotero.org/

Mendeley

Mendeley er et gratis referanseverktøy som lar deg dele referanser og artikler med andre brukere. Det er kompatibelt med MS Word, LibreOfffice og BibTeX.

Mer om Mendeley: https://www.mendeley.com/

BibTeX

BibTeX er gratis og er for LaTeX-brukere. Noen databaser, f.eks.: Scopus, lar deg eksportere referanser til BibTeX, men langt i fra alle har støtte for BibTeX. En løsning kan være å importere referanser fra eksterne baser til EndNote, og eksportere derfra til BibTeX. Dette gjør du ved å åpne referansebiblioteket i EndNote, trykke Export og Select Another Style under Output Style og finne BibTeX Export. Husk å legge til .bib i filnavnet når du lagrer fila. Siteringsnøkkelen for BiBTeX (\cite{siteringsnøkkel}) finner du i feltet Label i EndNote. Du kan også legge til siteringsnøkkel i .bib-fila etter å ha eksportert fra EndNote.

Mer om BibTeX: http://www.bibtex.org


Kurset iKomp er gratis og åpent for alle som er interesserte i å lære mer om kildebruk og læring.

Hensikten med kurset er å gjøre deg godt rustet til å møte universiteters og høyskolers krav og forventninger om læring og akademisk redelighet. Det dreier seg om å være bevisst hvordan du bruker forskjellige kilder til ulike formål.

Hvem passer kurset for?

Hovedmålgruppen er studenter ved universiteter og høyskoler, men kurset er åpent for alle som ønsker å heve sin kompetanse innen kildebruk. Det eneste du må gjøre er å registrere deg og sette i gang.

Varighet

Kurset har ingen start- eller sluttdato, men kan tas over så lang tid som du selv ønsker. Kurset egner seg også til å bruke som oppslagsverk. Varighet for kurset er estimert til ca. 5 timer. Alle som består kurset får kursbevis.

Kurset er utarbeidet av Universitetsbiblioteket/Result - UiT Norges arktiske universitet.

Gå til kurset


Vi har utarbeidet en nettressurs for deg som ønsker å arbeide med forebygging av plagiat i studentarbeider.

Målsettingen med dette kurset er å bidra til økt fokus på metoder som kan hindre at studenter tyr til plagiat eller ubevisst ender opp med å plagiere. Her kan nevnes god opplæring i akademisk skriving og referanseteknikker, økt fokus på læringsprosessene rundt det å skrive, utformingen av skriftlige eksamener og arbeidskrav m.m.

Gratis kurs for alle

Kurset krever innlogging, men er åpent og gratis tilgjengelig for alle. Det er bygd opp omkring seks tema, og du mottar kursbevis etter å ha gjennomgått alle delene.

Kurset passer for faglærere og andre som ønsker å lære mer om plagiat.

Kurset finnes i både norsk og engelsk utgave og er utarbeidet av ansatte ved Result og Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Gå til kurs i forebygging av plagiat


UiT har laget Word-maler som du kan bruke når du skriver oppgaver, masteroppgave og doktoravhandling.

Gå til malene (Oppgaveskriving)

Vi gjør oppmerksom på at malene ikke er utviklet av oss på biblioteket, og at vi derfor ikke kan svare på spørsmål om malene.


iKomp

Internett har gjort det enklere å klippe og lime ferdig innhold inn i skriftlige arbeider, noe som selvfølgelig ikke er korrekt kildebruk – med mindre du siterer i henhold til reglene. Det finnes programvare som kan avdekke denne typen fusk, og ved UiT bruker vi et program som heter Urkund, et tekstgjenkjenningsprogram som mates med innleverte studenttekster og sammenligner disse med innholdet i store tekstdatabaser (internett, publisert materiale og andre studentarbeider).

Det er helt og holdent ditt ansvar at kildebruken i oppgaven din er i tråd med reglene. Les mer om hvordan du kan oppnå god kildebruk på ikomp.no, UiTs nettkurs i informasjonskompetanse.

Søk og skriv

Søk & Skriv er et nettbasert kurs som har som mål å hjelpe deg som student i oppgaveskriving. Kurset hjelper deg å å komme i gang med skriving og hvordan du gjør gode informasjonssøk knyttet til akkurat din oppgave. Kurset er utarbeidet av Universitetet i Bergen, NHH og Høgskolen i Bergen.

Gå til Søk & Skriv

VIKO

VIKO (Veien til informasjonskompetanse) er et interaktivt kurs i informasjonskompetanse for studenter, utviklet ved NTNU Universitetsbiblioteket. Her får du bl.a. hjelp til å lage problemformulering, finne relevant litteratur og hva som er viktig å tenke på når du skal skrive en oppgave.

Gå til VIKO

Kildekompasset

Kildekompasset er utarbeidet av Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark. Her finner du informasjon om kildekritikk,, referansestiler og lovgivning.

Gå til Kildekompasset


Masteroppgaven eller avhandlingen din skal leveres i Munin.

Gå til innlevering

Mer informasjon om innlevering i Munin

Munin er UiTs åpne arkiv for vitenskapelige arbeider.

Gå til Munin