Lærerutdanningsbiblioteket flytter

Visste du at Lærerutdanningsbiblioteket flytter til Kultur- og samfunnsfagbiblioteket i Breivika fra og med semesterstart høsten 2020? Her samler vi aktuell informasjon om flyttingen.

Skranken på Lærerutdanningsbiblioteket på Mellomvegen.
Skranken på Lærerutdanningsbiblioteket på Mellomvegen. Foto: UB

Lærerutdanningsbiblioteket ved Mellomvegen 110 er tilgjengelig som normalt frem til semesterslutt våren 2020. Utover sommeren flyttes bøkene til Kultur- og samfunnsfagbiblioteket i Breivika og de er på plass der fra semesterstart høsten 2020.  

Seminarsamlinga er allerede flyttet fra Lærerutdanningsbiblioteket og magasinert materiale flyttes før årsskiftet.

Finne pensumbøker

Bøkene fra Lærerutdanningsbiblioteket vil få en synlig plassering på Kultur- og samfunnsfagbiblioteket med skilt og kart som viser veien. Du kan også henvende deg til personalet for hjelp med å finne pensumlitteratur.

Leseplasser og grupperom

Det finnes 600 leseplasser på Kultur- og samfunnsfagbiblioteket og 6 grupperom. Du kan bestille grupperom via TP rom-bestilling ved å søke etter ledige KollokvieromUniversitetsbibliotekbygget.

Det nye Lærerutdanningsbygget i Breivika kommer til å ha 18 grupperom, en lesesal med 60 plasser og 2 lesesaler for masterstudenter med tilsammen 80 plasser.

Har du spørsmål i forbindelse med flyttingen? Kontakt Universitetsbiblioteket per e-post: postmottak@ub.uit.no