Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

776 44000  (UiT Sentralbord)
For ansatte og studenter: gå til selvbetjeningsportalen TopDesk
For eksterne: postmottak@ub.uit.no

Fakturaadresse:
Uit Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528

Altabiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Alta
Follumsvei 39
9510 ALTA
Kart

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Alta
Postboks 1621
9509 ALTA

78 45 01 24
alta-bibliotek@ub.uit.no

Hammerfestbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Hammerfest
Elsa Semmelmannsvei 1
9600 HAMMERFEST
Kart

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Hammerfest
Postboks 1203
9616 HAMMERFEST

78 45 06 18 / 78 45 06 77
hfest-bibliotek@ub.uit.no

Universsitetsbiblioteket i Harstad

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Harstad
Havnegata 5
9404 HARSTAD
Kart

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Harstad
Postboks 1063
9480 HARSTAD

77 05 81 70

harstadbiblioteket@ub.uit.no
Biblioteket er selvbetjent fra 6.00 - 23.00 alle dager hele året.
Les mer om ordningen.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Kultur- og samfunnsfag
Huginbakken 14
9019 TROMSØ
Kart

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Kultur- og samfunnsfag
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

77 64 48 00

postmottak@ub.uit.no

Kunstakademiets bibliotek

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket
Grønnegata 1 (Mackbygget)
Kart

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Kunstakademiet
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

elin.hansen@uit.no
marit.bull.enger@uit.no

Lærerutdanningsbiblioteke

Besøks- og leveringsadresse:
Biblioteket har flyttet til Kultur- og samfunnsfagbiblioteket våren 2020

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Kultur- og samfunnsfag
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

77 64 48 00

ksutlan@ub.uit.no

Museumsbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Tromsø Museum
Lars Thørings veg 10
9006 TROMSØ
Kart

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Tromsø Museum
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

77 64 50 06
tmu@ub.uit.no

Musikkbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Musikk
Krognessvegen 33
9006 TROMSØ
Kart

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Musikk
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

77 66 05 74
mus-bibliotek@ub.uit.no

Narvikbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Narvik
Lodve Langes gate 2
8514 NARVIK
Kart

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Narvik
Postboks 364
8505 NARVIK

76 96 63 05

narvikbiblioteket@ub.uit.no
Natur- og helsebiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Natur- og helse
Hansine Hansens veg 62
9019 TROMSØ
Kart

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Natur- og helse
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

77 64 48 00

nhutlan@ub.uit.no
Psykologi- og jusbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Psykologi og jus
Universitetsvegen 30
9019 TROMSØ
Kart

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Psykologi og jus
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

77 64 48 00

pjutlan@ub.uit.noUB-OrgKart-2016 Universitetsstyret Bibliotekstyret Bibliotekdirektøren Faggruppe for IKT og læring STAB Avdeling for publikumstjenester Result Faggruppe for metadata og system Faggruppe for innkjøp Faggruppe for universitetspedagogikk Faggruppe for undervisning og læringsstøtte Faggruppe for formidling Faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte Avdeling for samlinger Altabiblioteket Hammerfestbiblioteket Harstadbiblioteket Kultur- og samfunnsfagbiblioteket Kunstakademiets bibliotek Lærerutdanningsbiblioteket Museumsbiblioteket Musikkbiblioteket Narvikbiblioteket Natur- og helsebiblioteket Psykologi- og jusbiblioteket

Gå til bibliotekstyrepapirer (møteportalen)

Innkallinger og referater fra 2012 til 2017

Innkallinger og referater fra 2011 og 2012

Instruks for bibliotekstyret

Bibliotekstyret er oppnevnt av Universitetsstyret og er Universitetsbibliotekets øverste organ.
Oppnevningen gjelder for perioden 1.1.2018 til 31.07.2021. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år.


BIBLIOTEKSTYRET HAR FØLGENDE MEDLEMMER:

EKSTERN STYRELEDER:
Wilhelm Widmark, Överbibliotekarie

EKSTERNT STYREMEDLEM OG NESTLEDER:
Helene Hillestad, Redaksjonssjef

3 UNIVERSITETSINTERNE MEDLEMMER:
Johanna Ericson Sollid, Prodekan forskning ved Helsefak.
Ann Therese Lotherington, Prodekan forskning ved HSL-fak.
Bjørn-Petter Finstad, Prodekan utdanning BFE-fak

ANSATTEREPRESENTANTER:
Erlend Kristensen, Altabiblioteket
Grete Overvåg, NH-biblioteket

VARA:
1. vararepresentant: Øystein Lund, Result
2. vararepresentant: Jens Breivik, Result

OPPNEVNTE STUDENTREPRESENTANTER:
Sigrid Elisabeth Ekrem
Jarl Ove Kaasen

VARA:
Tonje Nilsen
Maren Iren Gåre Bakkevoll
Innkallinger og referater til Bibliotekstyret:
Gå til biblioteksstyret i Møteportalen