Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

77 64 40 00
77 64 45 90
postmottak@ub.uit.no

Fakturaadresse:
Uit Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528

Altabiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Alta
Follumsvei 39
9510 ALTA
Kart

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Alta
Postboks 1621
9509 ALTA

78 45 01 24
77 64 41 62
alta-bibliotek@ub.uit.no

Hammerfestbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Hammerfest
Elsa Semmelmannsvei 1
9600 HAMMERFEST
Kart

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Hammerfest
Postboks 1203
9616 HAMMERFEST

78 45 06 18 / 78 45 06 77
hfest-bibliotek@ub.uit.no

Harstadbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Harstad
Havnegata 5
9404 HARSTAD

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Harstad
Postboks 1063
9480 HARSTAD

77 05 81 70

harstadbiblioteket@ub.uit.no
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Kultur- og samfunnsfag
Huginbakken 14
9019 TROMSØ

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Kultur- og samfunnsfag
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

77 64 41 58
ksutlan@ub.uit.no

Kunstakademiets bibliotek

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket
Grønnegata 1 (Mackbygget)

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Kunstakademiet
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

elin.hansen@uit.no
marit.bull.enger@uit.no

Lærerutdanningsbiblioteke

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Lærerutdanning
Mellomvegen 110
9006 TROMSØ

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Lærerutdanning
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

77 66 04 85
77 68 81 18
LU-bibliotek@ub.uit.no

Museumsbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Tromsø Museum
Lars Thørings veg 10
9006 TROMSØ/p>

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Tromsø Museum
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

77 64 50 06
77 64 55 20
tmu@ub.uit.no

Musikkbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Musikk
Krognessvegen 33
9006 TROMSØ

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Musikk
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

77 66 05 74
77 66 05 55
mus-bibliotek@ub.uit.no

Narvikbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Narvik
Lodve Langes gate 2
8514 NARVIK

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Narvik
Postboks 364
8505 NARVIK

76 96 63 05

narvikbiblioteket@ub.uit.no
Natur- og helsebiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Natur- og helsefag
Hansine Hansens veg
9019 TROMSØ

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Natur- og helsefag
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Utlån 77 64 48 00
Veiledning 77 64 54 93
77 64 54 75
nhutlan@ub.uit.no

Psykologi- og jusbiblioteket

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Psykologi og jus
Universitetsvegen 30
9019 TROMSØ

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket - Psykologi og jus
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

77 64 67 80
77 64 67 89
pjutlan@ub.uit.no
UB-OrgKart-2016 Universitetsstyret Bibliotekstyret Bibliotekdirektøren Faggruppe for IKT og læring STAB Avdeling for publikumstjenester Result Faggruppe for metadata og system Faggruppe for innkjøp Faggruppe for universitetspedagogikk Faggruppe for undervisning og læringsstøtte Faggruppe for formidling Faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte Avdeling for samlinger Altabiblioteket Hammerfestbiblioteket Harstadbiblioteket Kultur- og samfunnsfagbiblioteket Kunstakademiets bibliotek Lærerutdanningsbiblioteket Museumsbiblioteket Musikkbiblioteket Narvikbiblioteket Natur- og helsebiblioteket Psykologi- og jusbiblioteket

Les innkallinger og referater fra møter i bibliotekstyret

Innkallinger og referater fra 2011 og 2012

Instruks for bibliotekstyret

Bibliotekstyret er oppnevnt av Universitetsstyret og er Universitetsbibliotekets øverste organ.

Oppnevningen gjelder til 31.12.2017. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år.

 

BIBLIOTEKSTYRET HAR FØLGENDE MEDLEMMER:

EKSTERNT MEDLEM OG STYRELEDER:

Eirik Mikkelsen, Nofima

EKSTERNT MEDLEM OG NESTLEDER:

Tove Marienborg, Nordnorsk Vitensenter

3 UNIVERSITETSINTERNE MEDLEMMER:

Monica Alterskjær Sundset
Marie-Theres Federhofer
Inger Johanne Lurås

ANSATTEREPRESENTANTER:

Helene Nordgård Andreassen
Jan Erik Frantsvåg

VARA:

Ådne Danielsen

OPPNEVNTE STUDENTREPRESENTANTER:

Amalie Naimak
Tonje Nilsen

VARA:

Lene Weigama
Dan Terje Nytrem

Skip to main content