Illustrasjonsbilde

Personvernerklæring for Universitetsbiblioteket

Personvernerklæring for Universitetsbiblioteket English flag

Denne personvernerklæringen gir deg info om hvordan UiT Universitetsbiblioteket samler inn og bruker dine personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det blir samlet inn opplysninger (personopplysningslova - GDPR artikkel 13 nr. 1) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningslova - GDPR artikkel 5 nr. 1).

Alma

Biblioteksystemet Alma. Alma er en applikasjon og en plattform for digitale bibliotektjenester. Alma definerer bibliotekregler, brukere og rettigheter, og støtter prosesser for akkvisisjon, utlån, administrasjon av beholdning og metadata, økonomistyring og rapportering. Alma er integrert med en rekke system for utveksling av data relatert til arbeidsprosessene ved biblioteket. 
Personvernerklæring for Alma

BrowZine

Universitetsbiblioteket gjør BrowZine tilgjengelig for studenter og ansatte ved UiT. Det er frivillig å bruke BrowZine. Universitetsbiblioteket samler ikke inn personopplysninger om deg når du bruker denne tjenesten. Informasjonen du oppgir til BrowZine blir lagret på servere i USA. Vi gjør deg oppmerksom på at ved å bruke tjenesten godkjenner du personvernerklæringa til BrowZine.

EndNote

UiT gjør referanseverktøyet EndNote tilgjengeleg for studenter og ansatte ved UiT. Det er frivillig å bruke EndNote. Vi gjør deg oppmerksom på at ved å bruke tjenesten godkjenner du villkårene til EndNote
Personvernerklæring for EndNote. EndNote kan brukes til å handtere grønne data av ikke-sensitiv art. Intervjuopptak, filer som inneholder personopplysinger og tilsvarande skal lagres på annet vis. Les mer om UiTs retningslinjer for personvern i forskning her.

EZproxy

EZproxy benytter seg av UiTs egen autentiseringsløsning (AD), og lagrer informasjon på den benyttede enheten. Følgende informasjon lagres: 

  • IP-adressen til enheten du benytter for å koble deg til tjenesten
  • Nettadressen til den elektroniske ressursen du ønsker å benytte
  • Dato og klokkeslett for tilkobling
  • HTTP-metode, HTTP-kode og svartid for tilkobling
  • Sesjons-ID generert av EZproxy
  • Brukernavn for din konto hos UiT
  • Informasjonen om din nettrafikk blir ikke delt med en tredjepart.

Nettskjema

Nettskjema er et verktøy for utforming og gjennomføring av spørreundersøkelser og datainnsamling på nett for universitets- og høyskolesektoren. Nettskjema er en tjeneste levert av UiO og er tilgjengelig for studenter og ansatte ved UiT. Det er frivillig å bruke Nettskjema. 
Personvernerklæring for Nettskjema

Oria

Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og forskningsbibliotek. Supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder, gir Oria en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer.
Personvernerklæring for Oria

LibraryH3lp

UiT benytter chattetjenesten LibraryH3lp. Det er frivillig å bruke LibraryH3lp. Informasjon om IP-adresse anonymiserers i 3. og 4. ledd og innhold i chatten slettes etter 30 dager.

Zotero

UiT gjør referanseverktøyet Zotero tilgjengelig for studenter og ansatte ved UiT. Det er frivillig å bruke Zotero. Vi gjør deg oppmerksom på at ved å bruke tjenesten godkjenner du vilkårene til Zotero (legg merke til punkt to) og informasjonen du oppgir til Zotero blir lagret på servere i USA. Zotero kan brukes til å handtere grønne data av ikke-sensitiv art. Intervjuopptak, filer som inneholder personopplysinger og tilsvarande skal lagres på annet vis. Les mer om UiTs retningslinjer for personvern i forskning her.

Dine rettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse er beskrevet i UiTs personvernerklæring

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter.

Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Jurist - Annikken Steinbakk
Telefonnummer: 776 46952
E-postadresse: Annikken.steinbakk@uit.no   

Personvernombudet ved UiT kan kontaktes:
Telefon: 776 46 153
Epost: personvernombud@uit.no 

Endringer i personvernerklæringen

UiT Universitetsbiblioteket krever retten til når som helst å endre personvernerklæringen. En slik endring gjelder fra det tidspunktet en oppdatert personvernerklæring blir publisert på denne nettsiden.

twitter
chat loading...