En viktig forutsetning for god læring, kunnskapsproduksjon og forsvarlig profesjonell praksis er grundig, effektivt og etterrettelig kildearbeid. Informasjonskompetanse omfatter de ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gjør oss i stand til å

 • omdanne våre informasjonsbehov til spørsmål som lar seg besvare
 • effektivt innhente informasjon
 • vurdere kildenes relevans og kvalitet, og
 • bruke dem forsvarlig i egen læring, problemløsning og formidling.

Utdanningene ved UiT er, som alle andre i høyere utdanning, forpliktet til å tilby undervisningstilbud som gjør det mulig for studentene å utvikle sin informasjonskompetanse. Kravet er nedfelt både i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning og i UiTs egen forskrift for studier.

Hva kan vi tilby?

Ved Universitetsbiblioteket har vi i en årrekke arbeidet med å hjelpe programansvarlige med å innarbeide informasjonskompetanse i sine studieprogrammer.

Nedenfor finner du en oversikt over ulike tilbud som UB gir for å bidra til økt informasjonskompetanse ved UiT. Felles for alle er at vi ønsker å bidra til at både studenter og ansatte skal kunne høste stort utbytte i form av alt det som god kildehåndtering medfører.

Ta kontakt med fagansvarlig for ditt fag eller med læringsstøttegruppa ved UB for å be om tilbud tilpasset ditt program og dine studenters behov.

Innføring i informasjonskompetanse

Alle studenter som begynner ved UiT tilbys en innføring i informasjonskompetanse. Tilbudene er i stadig utvikling, og kommer i mange varianter. For studenter som ikke har et integrert ansikt-til-ansikt undervisningstilbud, tilbyr vi nettkurset iKomp. Dette kurset tjener også som supplement til mange av campus-tilbudene.

Tilpassede og integrerte undervisningsopplegg

Vi tilbyr også undervisningsopplegg lenger ut i studieprogrammene, tilpasset studentenes progresjon og spesifikke behov (f.eks. i forbindelse med bachelor- eller master-oppgaveskriving). En viktig del av støtten til utdanningene er hjelp med tilpasning av læringsmål, vurderingsformer og emne- og studieplanbeskrivelser.

Veiledning

I biblioteket kan både studenter og ansatte på få hjelp og veiledning til (mer eller mindre systematiske) litteratursøk og spesialkildesøk. Veiledning avtales vanligvis direkte med fagansvarlig for ditt fag. Vi tilpasser veiledningen til tidligere søkeerfaring og informasjonsbehov. Dette tilbudet gis til grupper eller enkeltpersoner.

Frittstående enkeltkurs

Vi gjennomfører enkeltkurs for studenter og ansatte ved UiT etter avtale. Dette gjelder både ulike tema innen informasjonskompetanse, men også kurs/workshop i konkrete søkeverktøy og databaser. For kurs i EndNote henviser vi til informasjon på våre EndNote-sider.

Åpne kurs

Fra tid til annen settes det opp åpne kurs som er tilgjengelig for påmelding via Tavla. Eksempler er kurs i Oria (biblioteksøk), en enkelt fagdatabase, eller disiplinbaserte kurs i flere databaser.

Gå til oversikt over kurs vi tilbyr.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om de ulike tilbudene eller for å gjøre en avtale kan du ta kontakt med fagansvarlig for ditt fag. Alternativt kan du sende en epost til leder for UBs faggruppe for undervisning og læringsstøtte, helene.n.andreassen@uit.no.


Take control of your PhD journey: From (p)reflection to publishing

Writing a PhD benefits from the acquisition of competencies outside of the specific study, e.g. being aware of current academic norms, knowing how to retrieve, evaluate, and treat sources, being up-to-date about open access publishing, and handling scientific research data according to best practice. Take control of your PhD Journey is a biannual seminar series designed for PhD students in their first year, coming from all fields of study.

The seminar series is offered through a collaboration between the University Library, High North Academy and the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education. It provides the participant with 2 ECTS points. For more details, application deadlines, requirements and assessment, go here.

 

 

Content of the seminars

The seminar series consists of five seminars, organized as interactive sessions combining theory, plenary discussions, group activities, and individual practice.

1. Academic integrity and the transparency of science

This seminar provides a basis for the entire seminar series. The aim is to understand the importance of academic integrity for the different stages of the research process and for science in general. With transparency as a guiding principle, the focus is on the whys and hows of using/creating sources correctly, both research papers and research data. 

PowerPoint presentation March 2021

2. Literature search

This seminar focuses on doing complex and more systematic literature searches and how to use scientific databases in an efficient and effective way. A large component of the seminar is to address the various purposes of literature searches.
Participants can choose between 3 seminars: i) Humanities and Social Sciences, ii) Medicine and Health Sciences, and iii) Technology and Natural Sciences. 

PowerPoint presentations March 2021: i) Humanities and Social Sciences, ii) Medicine and Health Sciences, iii) Technology and Natural Sciences.

3. Open Access publishing

This seminar discusses what open access means, the choices researchers have to face when selecting publication venues, and how those choices affect both the scientific and the
general community. Participants learn how to evaluate open access publication channels, and receive information about the UiT Publication Fund. We also discuss how researchers can make their publications
available in open repositories. This practice is called self-archiving and it is mandated by an increasing number of funders and institutions.

PowerPoint presentation March 2021

4. Research data management

This seminar is an introduction to best practices for research data management. This includes how to write a solid data management plan, how to structure, document, and preserve the data during the project, and, finally, how to archive and share the data in suitable repositories. Participants also receive information about the UiT institutional archive, UiT Open Research Data, as well as the UiT principles and guidelines for research data management.

In the second half of the seminar, we split in two groups. Participants can choose between i) a group focusing on data containing sensitive information, and ii) a group focusing on data without sensitive information. 

PowerPoint presentations March 2021: Part 1: Introduction, Part 2: Data with sensitive information, Part 2: Data without sensitive information.

5. Reference management

This seminar introduces reference management and how reference management tools can be used in the various phases of the research process. The seminar will go in more detail into EndNote.
Part 1 is an introduction to EndNote, where focus lies on the basic functionalities of the software, such as creating an EndNote library and entering references into a Word document. Part 2 is an advanced course of EndNote, focusing on sharing, organizing and publishing references. Participants may participate in one or both parts.

PowerPoint presentations March 2021: Part 1: Basic-PC, Basic-Mac, Part 2: Advanced.

Learning outcomes

Knowledge

 • Explain correct use of sources in an academic publication and questionable research practices.
 • Explain the purpose of literature search for the research process.
 • Explain the purpose and advantages of open science, for research and society in general.
 • Explain the main sections of a data management plan.

Skills

 • Cite academic work, including published research data, in line with existing norms and conventions.
 • Select and use scientific databases for advanced literature searches.
 • Build advanced searches, using operators (AND, OR, NOT) and search history.
 • Evaluate and select suitable publication channels for own research.
 • Find and use repositories for archiving text (publications/manuscripts) and research data.
 • Structure and document research data in line with good academic practice.

Competence

 • Carry out research with academic integrity.
 • Disseminate academic work in line with current publication trends and requirements.
 • Communicate with peers and the larger scholarly community about the concept of transparency of science.
 • Use the research support services at the University Library.

Reading list

Spring 2021

Contact information

If you have questions or comments, please send an email to helene.n.andreassen@uit.no


God, selvstendig og grundig kildebruk er et viktig mål for studenters faglige arbeid i høyere utdanning. Manglende oppnåelse av dette målet får konsekvenser i form av både dårligere læring og dårligere kvalitet på faglige tekster og andre uttrykk. Uselvstendig og lite etterrettelig kildebruk vil også i mange tilfeller utgjøre plagiat – det å bevisst eller ubevisst fremstille noen andres arbeid som sitt eget.

Hvordan forebygger vi plagiat i studentarbeider? Hva er det som gjør at studenter plagierer? Hvordan håndterer vi plagiat når det forekommer?


Universitetsbiblioteket og Result har laget et nettkurs som fokuserer på metoder og strategier for å forebygge plagiat i studentarbeider. Det kan tas som et selvstendig kurs alene, eller i grupper, mer eller mindre organisert. Det er en åpen læringsressurs, og har følgende læringsmål:

Etter å ha jobbet igjennom kurset skal du kunne:

 • definere plagiat og identifisere tilfeller av plagiat
 • foreta kvalifiserte vurderinger av hvilke tilfeller av plagiat som kan håndteres av faglærer og hvilke som skal rapporteres videre
 • redegjøre for de viktigste årsakene til studentplagiat og avlede konsekvenser av disse for plagiatforebyggende arbeid
 • planlegge effektive plagiatforebyggende informasjons- og undervisningsøkter
 • utforme arbeidskrav og eksamensoppgaver som leder studentene bort fra plagiat

 

Kurset er åpent og gratis for alle. Du finner det på https://mooc.uit.no/courses/course-v1:UiT+Plagiat+Norsk/about.


Digital kompetanse har blitt et sentralt tema ved alle høyere utdanningsinstitusjoner, så også ved UiT Norges arktiske universitet. For å øke de ansattes digitale kompetanse, og for å imøtekomme fremtidige krav og behov innen sektoren, har Result utviklet uDig, et MOOC-inspirert kurs bestående av følgende seks moduler:

 • Design for læring
 • Bruk av video i undervisning
 • Diskusjon og samhandling på nett
 • Flipped classroom og responssystemer
 • Læringsstrategier
 • Innføring i bruk av digitale tavler

For mer informasjon, se https://udig.no


PhD on Track er nettstedet for deg som er fersk Ph.d.-kandidat. Her vil du lære om informasjons- og litteratursøking og hvordan du bør gå fram for å publisere forskningsresultatene dine.

Nettstedet er utarbeidet av flere universitet og høgskoler i Norge, deriblant UiT Norges arktiske universitet.

Gå til PhD on Track


Noen av våre avdelinger tilbyr tilrettelagte leseplasser. Du kan søke på leseplass via din studiekonsulent. 

Ta kontakt på postmottak@ub.uit.no for å få vite mer om tilbudet