(Gjeldende fra 01.12.2016)

 

UiT Universitetsbiblioteket er et offentlig vitenskapelig bibliotek. Samlingene består av fysisk og digitalt materiale, og rettigheter og plikter gjelder både lån av fysisk bibliotekmateriale og bruk av Bibliotekets elektroniske ressurser. Universitetsbibliotekets visjon er «Først og fremst digitalt!». Dette innebærer at kjøp av digitale dokumentversjoner prioriteres når slike foreligger.

Låner har godtatt reglementet når lånekortet er tatt i bruk. Låntaker har selv ansvar for å gjøre seg kjent med reglementet. Lånekort for studenter er implementert i studentkortet. Andre brukere får utstedt lånekort i biblioteket.

Tjenester

Det gis ulike lånerettigheter avhengig av tilknytning til UiT. Allmenn lånerett gis til personer over 18 år. Det innebærer at de kan låne fysiske dokumenter ved personlig fremmøte, og bruke Universitetsbibliotekets digitale samlinger i bibliotekets lokaler.

Ansatte og studenter har rett til bruk av alt materiale som eies av Universitetsbiblioteket, og som ikke har spesielle bruksrestriksjoner. De kan bestille dokumenter gjennom bibliotekkatalogen Oria, og de kan få reservert og tilsendt dokumenter fra alle UiTs bibliotek til valgt campus. Disse brukergruppene tilbys også innlånstjenester fra andre bibliotek, utenfor UiT.

Studenter registrert ved UiT, som følger desentraliserte studieopplegg, eller av annen grunn har studiested utenfor en UiT-campus, kan etter avtale få tilsendt litteratur til bosted i Norge, eller studiebibliotek med UiT-avtale. 

Universitetsbiblioteket tilbyr tjenester utover basistjenestene til brukere som tilhører institusjoner med formell avtale med Universitetsbiblioteket. Enkeltpersoner som ikke tilhører en institusjon med formell avtale, må rekvirere tjenester i egen institusjon, eller ved et folkebibliotek.
 

Lånerens ansvar

Dokumenter som låneren tar ut av Universitetsbiblioteket, skal være registrert som utlånt.

Låner er personlig ansvarlig for alt som er registrert på eget lånekort.  Lånes materiale videre til andre medfører dette personlig ansvar for den som er registrert som låner.

Det skal fremvises fullmakt fra låner første gang en annen person får registrere utlån i en låntakers navn. Fullmaktshaver registreres i Biblioteksystemet.

Skade på Universitetsbibliotekets eiendom kan medføre erstatningsansvar og restriksjoner for fortsatt bruk av bibliotektjenestene, og det kan medføre tap av låneretten.

Lånere plikter å melde om endring av adresse, e-postadresse, telefon, brukertilknytning mv.

 

Utlån

Garantert lånetid er 2 uker med automatisk fornyelse i maksimalt 6 måneder for studenter, 12 måneder for ansatte. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger venteliste på dokumentet. Hvis andre reserverer dokumentet, kalles den inn når garantert lånetid utløper. Hvis låner ønsker fornyelse etter maksimal utlånstid, må dokumentet returneres til Biblioteket og registreres som nytt lån.

Hentefrist på reserverte dokument er 3 virkedager. Etter det tilbys lån til neste person på venteliste, eller dokumentet settes tilbake i samlingen.

Når utlånt materiale ikke er innlevert eller fornyet, vil retten til lån og bestilling falle bort. For å få opphevet lånestopp, må låner levere inn det innkalte materialet eller gjøre opp eventuelle erstatningskrav.

Biblioteket kan sende ut purregebyr eller erstatningskrav. Dette er for tiden minimum kr 500. Låner kan avtale kjøp av erstatningseksemplar.

Deler av samlingen kan bare benyttes i biblioteket. Ulike utlånsmuligheter er markert i Oria.

Innlån

Materiale som Universitetsbiblioteket ikke selv eier, eller som fins utenfor eget campusområde, kan lånes inn fra andre bibliotek. Denne tjenesten tilbys bare studenter og ansatte ved UiT, eller hvis en slik tjeneste er nedskrevet i en samarbeidsavtale med UiT.

Hvis Universitetsbiblioteket har tilgang til elektronisk dokumentversjon, vil ikke korresponderende versjon i papir bli lånt inn, med mindre helt spesielle forhold tilsier et avvik.

For innlånte dokumenter gjelder utlånsregler fastsatt av eierbibliotek. I visse tilfeller tillates ikke hjemlån. Materialet må da brukes på anvist plass i biblioteket.

 

 

 


  • Alle over 18 år kan låne hos oss. Det meste av Universitetsbibliotekets trykte materiale er til utlån. Du søker etter fagstoff i Oria
  • Garantert utlånstid er to uker.

Lånekort

Studenter bruker studentkortet som lånekort eller Studentbevis-appen. Fra du henter kortet tar det ca. 2 dager før kortet er klart til bruk hos oss. (Ved feil på studentkortet må du selv kontakte studentadministrasjonen før du får låne.) Pass på at du har riktige opplysninger på studentweben. Våre opplysninger blir hentet fra studentregisteret. 

Ansatte og andre lånere kan bruke lokalt utstedt lånekort. Dersom du trenger kort kan du møte opp personlig på biblioteket med gyldig legitimasjon (bankkort/førerkort). Det må påregnes ventetid ved utstedelse av nytt lånekort, vi har ikke alltid anledning til å opprette ny låner umiddelbart. 


Du har en garantert utlånstid på 2 uker. Etter dette blir lånet automatisk fornyet for 2 uker om gangen. Når du får purring, må du returnere bøkene. Du kan låne bøkene på nytt dersom det ikke er venteliste. 


Slik logger du på Oria

 

Bestille/reservere utlånt materiale

Dersom et dokument er utlånt hos oss eller ikke er tilgjengelig på ditt campus, kan du bestille/reservere.

• Gå til Oria trykk "Logg på" øverst i høyre hjørne. Søk så opp dokumentet

• Velg "Finn og bestill", fyll ut nødvendig informasjon og "Bestill dokument"

 Du står nå på venteliste og vil få hentebeskjed når dokumentet er ledig

NB! Bøker som er på hylla i ditt bibliotek, skal ikke bestilles, men hentes fra hylla.

Finner du ikke boka på hylla?

Bruk samme fremgangsmåte som når du bestiller bøker. Legg en kommentar i kommentarfeltet for å gi beskjed om dette (f.eks. "Ikke på hylla NH-biblioteket").

Fjernstudenter, bestille lån hjem

Du må være innlogget i Oria for å reservere et dokument som er utlånt eller bestille lån hjem.

• Gå til Oria trykk "Logg på" øverst i høyre hjørne. Søk så opp dokumentet

• Velg "Finn og bestill" og klikk på "Bestill dokument".

NB! Velg hjemmeadresse som hentested i menyen

Boka du har bestilt blir hentet på hylla og sendt deg på din hjemmeadresse. Hvis det er venteliste blir du satt i kø, og ledig eksemplar av boka sendt når det er din tur. OBS! Merk at postgang kan ta tid!

Garantert lånetid er 14 dager og løper fra dagen biblioteket utfører bestillingen. Etter dette blir lånet automatisk fornyet dersom det ikke er venteliste. Du får beskjed fra oss når du må levere boka.

Returporto må studenten selv betale. 

Hvis du trenger mer hjelp kan du kontakte oss via: postmottak@ub.uit.no

Bestille materiale som vi ikke har

Er du student eller ansatt og trenger trykt materiale vi ikke selv har, kan vi bestille dette inn for deg. Dersom vi har elektronisk tilgang til det du leter etter, har vi ikke anledning til å bestille inn trykt versjon. 

Slik bestiller du bøker

• Velg "Logg på" i Oria og søk opp dokumentet i fanen "Alle bibliotek"

• Velg "Finn og bestill" og "Be om bestilling fra annet bibliotek". Fyll ut nødvendig informasjon og "Bestill dokument"

Du vil få hentebeskjed fra biblioteket når boka er klar til deg. Ønsker du å fornye et innlånt dokument, ta kontakt med oss.

Finner ikke ved søk i Oria

Når tittelen ikke finnes ved søking i Oria kan skjemaet i fanen "Finner ikke?" benyttes. Husk at du må logge på for å få tilgang til skjemaet. Fyll inn all tilgjengelig informasjon. 


Bibliotekets tjenester er gratis.


Universitetsbiblioteket ved UiT (UB) tilbyr fjernlånstjenester til bibliotek i og utenfor Norge.

Fjernlån skal bestilles via eget biblioteksystem eller i Oria. Se veiledning fra Unit.

Universitetsbiblioteket effektuerer ikke fjernlånsbestillinger på følgende materiale:
  • eldre materiale
  • folioformat
  • læremiddel og vgs

Merk også at:
  • enkelte typer materiale kan være gjenstand for andre årsaker til "ikke fjernlån" 

Universitetsbiblioteket vil prioritere egne brukere dersom det er nødvendig.