Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida

Les dagens avis gratis

Library PressDisplay gir deg tilgang til 3000 internasjonale aviser i fulltekst fra 100 land og på 60 språk.

En som leser aviser på lesebrett

Her finner du også et godt utvalg av norske aviser, både riksaviser og lokalaviser. Du får tilgang til publikasjoner fra hele verden den dagen de er publisert.

Med Library PressDisplay kan du få avisa opplest om du foretrekker det.

Husk at du må være koblet til VPN for å få tilgang til tjenesten når du ikke er på campus.
Les mer om VPN her


Gå til LibraryPressDisplay

Finn andre databaser

Finn databaser

Se andre nyttige databaserAnsvarlig for siden: Trine Sand Bakken
Sist endret: 11.05.2015


Del på Facebook

Logo av LibraryPressDisplay