Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida

Les dagens avis gratis

Library PressDisplay gir deg tilgang til 3000 internasjonale aviser i fulltekst fra 100 land og på 60 språk.

En som leser aviser på lesebrett

Her finner du også et godt utvalg av norske aviser, både riksaviser og lokalaviser. Du får tilgang til publikasjoner fra hele verden den dagen de er publisert.

Med Library PressDisplay kan du få avisa opplest om du foretrekker det.

Husk at du må være koblet til VPN for å få tilgang til tjenesten når du ikke er på campus.
Les mer om VPN her


Gå til LibraryPressDisplay

Finn andre databaser

Finn databaser

Se andre nyttige databaserAnsvarlig for siden: Trine Sand Bakken
Sist endret: 11.05.2015


Del på Facebook

Logo av LibraryPressDisplay

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no