Publiser Open Access: Slik kan du få dekket utgiftene

 

1. Gjennom egne UiT-avtaler med forlag

UiT har avtaler om Open Access (OA) publisering med flere akademiske forlag. Gjennom avtalene dekkes publiseringskostnadene automatisk for alle inkluderte tidsskrift.

Liste over tidsskrift

Krav

  1. Korresponderende forfatter må ha tilhørighet ved UiT.
  2. Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjon ved innsending av artikkelen og/eller ved signering av publiseringsavtale (kan omtales som "License Agreement", "Publishing Agreement", "publishing contract").

Dersom kravene er oppfylt vil forlaget tilby åpen publisering uten ekstra kostnader.

Merk at tidsskriftet må være registrert i NSD kanalregister for å gi publikasjonspoeng.

Spørsmål? 

2. Gjennom UiTs publiseringsfond

For Open Access-tidsskrift som ikke dekkes gjennom avtaler med forlag sendes søknad til UiTs publiseringsfond 

Krav

  1. Tidsskriftet må finnes i NSD kanalregister og Directory of Open Access Journals.
  2. Korresponderende forfatter må ha tilhørighet ved UiT.
  3. Den publiserte fullteksten må lastes opp i CRIStin senest ved publiseringstidspunktet.
  4. Man skal søke før manus sendes inn til tidsskriftet for vurdering. 

Spørsmål? 

Kontakt fond@ub.uit.noAnsvarlig for siden:
Sist oppdatert: 29.05.2019 10:15