Muninkonferansen

Muninkonferansen - The Munin Conference on Scholarly Publishing er UiTs årlige internasjonale konferanse om vitenskapelig publisering. Temaer på konferansen har vært forskningsdata, institusjonenes rolle i publisering, økonomiske modeller og nasjonale strategier for publisering, fagfellevurdering, publikasjonsbasert evaluering, m.fl.

Munin ConferenceEt viktig tema på konferansen er Open Access og Open Science generelt. I en åpen vitenskapelig prosess kan alle bidra og samarbeide fritt. Datagrunnlaget, manus og publikasjoner, fagfellevurdering, metodologi og programvare – alt kan deles og bli tilgjengeliggjort på forskjellige stadier i forskningsprosessen. Dette fører til mer effektiv forskning og innovasjon.

Konferansens deltakere kommer fra forskjellige miljøer: forskningsforvaltning og administrasjon, bibliotek, utgiverbransjen og forskning.

Konferansen er på engelsk. Det er gratis for ansatte og studenter fra UiT å delta.

For mer info om konferansen

Hjemmeside: http://site.uit.no/muninconf/
Arkiv med presentasjoner i tekst og video fra tidligere år: http://site.uit.no/muninconf/?page_id=345

For mer info om Open Access og Open Science, se følgende ressurser:

UiT for Open Access

Open science (wikipedia)Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 15.03.2016 19:14