Døme på databehandlingsplanar

Kravet om datahandteringsplan er ganske nytt på UiT og i Noreg, og det har ikkje vore vanleg å gjera slike planar ope tilgjengelege. Nedanfor finn du lenkjer til datahandteringsplanar frå forskingsprosjekt ved utanlandske institusjonar. Mange av dei følgjer truleg ikkje dei same retningslinene og malane som gjeld for UiT-forskarar. Men dei kan likevel gje deg ein peikepinn om korleis ein datahandteringsplan skal utformast.

Har du spørsmål om datahandteringsplanar og/eller andre aspekt ved forskingsdatahandtering, ta kontakt med oss på researchdata@hjelp.uit.no.

CESSDA ERIC - Examples of DMP questions and answers based on fictional research projects (samfunnsvitskap):

Digital Curation Centre (DCC) - Example DMPs and guidance (ulike fagfelt):
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples

DMPOnline - Public DMPs (ulike fagfelt):

https://dmponline.dcc.ac.uk/public_plans

DMPTool - Public Plans (ulike fagfelt):
https://dmptool.org/public_plans 

Publicly available Horizon 2020 Data Management Plans (ulike fagfelt):
https://phaidra.univie.ac.at/search#?page=1&pagesize=10&collection=o:1140797

Liber DMP Catalogue (ulike fagfelt):
https://zenodo.org/communities/liber-dmp-cat/?page=1&size=20

Biological and Chemical Oceanography Data Management Office (BCO-DMO):

https://www.bco-dmo.org/

Klikk på Projects, vel eit relvant prosjekt, scroll ned til More Information, og klikk på Data Management Plan. NB! Ikkje alle prosjekt har ein datahandteringsplan. Nedanfor finn du ei liste over prosjekt med datahandteringsplan:

Prosjektheimeside Datahandteringsplan
http://lod.bco-dmo.org/id/project/2218 http://www.bco-dmo.org/project/2218/plan/1333
http://lod.bco-dmo.org/id/project/2224 http://www.bco-dmo.org/project/2224/plan/1554
http://lod.bco-dmo.org/id/project/471584 http://www.bco-dmo.org/project/471584/plan/951
http://lod.bco-dmo.org/id/project/471752 http://www.bco-dmo.org/project/471752/plan/424
http://lod.bco-dmo.org/id/project/472071 http://www.bco-dmo.org/project/472071/plan/354
http://lod.bco-dmo.org/id/project/472188 http://www.bco-dmo.org/project/472188/plan/356
http://lod.bco-dmo.org/id/project/472793 http://www.bco-dmo.org/project/472793/plan/500
http://lod.bco-dmo.org/id/project/472824 http://www.bco-dmo.org/project/472824/plan/451
http://lod.bco-dmo.org/id/project/472885 http://www.bco-dmo.org/project/472885/plan/976
http://lod.bco-dmo.org/id/project/473049 http://www.bco-dmo.org/project/473049/plan/480
http://lod.bco-dmo.org/id/project/474317 http://www.bco-dmo.org/project/474317/plan/973
http://lod.bco-dmo.org/id/project/480717 http://www.bco-dmo.org/project/480717/plan/1078
http://lod.bco-dmo.org/id/project/499707 http://www.bco-dmo.org/project/499707/plan/506
http://lod.bco-dmo.org/id/project/505299 http://www.bco-dmo.org/project/505299/plan/477
http://lod.bco-dmo.org/id/project/505589 http://www.bco-dmo.org/project/505589/plan/1479
http://lod.bco-dmo.org/id/project/516018 http://www.bco-dmo.org/project/516018/plan/476
http://lod.bco-dmo.org/id/project/516275 http://www.bco-dmo.org/project/516275/plan/464
http://lod.bco-dmo.org/id/project/516279 http://www.bco-dmo.org/project/516279/plan/465
http://lod.bco-dmo.org/id/project/516413 http://www.bco-dmo.org/project/516413/plan/466
http://lod.bco-dmo.org/id/project/516418 http://www.bco-dmo.org/project/516418/plan/467
http://lod.bco-dmo.org/id/project/516431 http://www.bco-dmo.org/project/516431/plan/468
http://lod.bco-dmo.org/id/project/516436 http://www.bco-dmo.org/project/516436/plan/469
http://lod.bco-dmo.org/id/project/516487 http://www.bco-dmo.org/project/516487/plan/470
http://lod.bco-dmo.org/id/project/516643 http://www.bco-dmo.org/project/516643/plan/511
http://lod.bco-dmo.org/id/project/516651 http://www.bco-dmo.org/project/516651/plan/471
http://lod.bco-dmo.org/id/project/516723 http://www.bco-dmo.org/project/516723/plan/472
http://lod.bco-dmo.org/id/project/516960 http://www.bco-dmo.org/project/516960/plan/473
http://lod.bco-dmo.org/id/project/517333 http://www.bco-dmo.org/project/517333/plan/396
http://lod.bco-dmo.org/id/project/517379 http://www.bco-dmo.org/project/517379/plan/474
http://lod.bco-dmo.org/id/project/517379 http://www.bco-dmo.org/project/517379/plan/1047
http://lod.bco-dmo.org/id/project/517510 http://www.bco-dmo.org/project/517510/plan/1520
http://lod.bco-dmo.org/id/project/517513 http://www.bco-dmo.org/project/517513/plan/1521
http://lod.bco-dmo.org/id/project/520407 http://www.bco-dmo.org/project/520407/plan/1102
http://lod.bco-dmo.org/id/project/521152 http://www.bco-dmo.org/project/521152/plan/355
http://lod.bco-dmo.org/id/project/521539 http://www.bco-dmo.org/project/521539/plan/305
http://lod.bco-dmo.org/id/project/522910 http://www.bco-dmo.org/project/522910/plan/952
http://lod.bco-dmo.org/id/project/523281 http://www.bco-dmo.org/project/523281/plan/512
http://lod.bco-dmo.org/id/project/526660 http://www.bco-dmo.org/project/526660/plan/953
http://lod.bco-dmo.org/id/project/527082 http://www.bco-dmo.org/project/527082/plan/1095
http://lod.bco-dmo.org/id/project/527114 http://www.bco-dmo.org/project/527114/plan/1502
http://lod.bco-dmo.org/id/project/527494 http://www.bco-dmo.org/project/527494/plan/347
http://lod.bco-dmo.org/id/project/527901 http://www.bco-dmo.org/project/527901/plan/346
http://lod.bco-dmo.org/id/project/528223 http://www.bco-dmo.org/project/528223/plan/345
http://lod.bco-dmo.org/id/project/528584 http://www.bco-dmo.org/project/528584/plan/344
http://lod.bco-dmo.org/id/project/528606 http://www.bco-dmo.org/project/528606/plan/343
http://lod.bco-dmo.org/id/project/528925 http://www.bco-dmo.org/project/528925/plan/342
http://lod.bco-dmo.org/id/project/528935 http://www.bco-dmo.org/project/528935/plan/341
http://lod.bco-dmo.org/id/project/529022 http://www.bco-dmo.org/project/529022/plan/339
http://lod.bco-dmo.org/id/project/529052 http://www.bco-dmo.org/project/529052/plan/338
http://lod.bco-dmo.org/id/project/529066 http://www.bco-dmo.org/project/529066/plan/337
http://lod.bco-dmo.org/id/project/529583 https://www.bco-dmo.org/project/529583/plan/513
http://lod.bco-dmo.org/id/project/529590 http://www.bco-dmo.org/project/529590/plan/336
http://lod.bco-dmo.org/id/project/535156 http://www.bco-dmo.org/project/535156/plan/357
http://lod.bco-dmo.org/id/project/535180 http://www.bco-dmo.org/project/535180/plan/358
http://lod.bco-dmo.org/id/project/535306 http://www.bco-dmo.org/project/535306/plan/359
http://lod.bco-dmo.org/id/project/535322 https://www.bco-dmo.org/project/535322/plan/514
http://lod.bco-dmo.org/id/project/535494 http://www.bco-dmo.org/project/535494/plan/360
http://lod.bco-dmo.org/id/project/535528 http://www.bco-dmo.org/project/535528/plan/1000
http://lod.bco-dmo.org/id/project/535536 http://www.bco-dmo.org/project/535536/plan/361
http://lod.bco-dmo.org/id/project/535551 http://www.bco-dmo.org/project/535551/plan/362
http://lod.bco-dmo.org/id/project/535566 http://www.bco-dmo.org/project/535566/plan/363
http://lod.bco-dmo.org/id/project/536434 http://www.bco-dmo.org/project/536434/plan/372
http://lod.bco-dmo.org/id/project/536434 http://www.bco-dmo.org/project/536434/plan/373
http://lod.bco-dmo.org/id/project/536445 http://www.bco-dmo.org/project/536445/plan/374
http://lod.bco-dmo.org/id/project/536452 http://www.bco-dmo.org/project/536452/plan/375
http://lod.bco-dmo.org/id/project/537070 http://www.bco-dmo.org/project/537070/plan/377
http://lod.bco-dmo.org/id/project/537123 http://www.bco-dmo.org/project/537123/plan/378
http://lod.bco-dmo.org/id/project/537380 http://www.bco-dmo.org/project/537380/plan/379
http://lod.bco-dmo.org/id/project/537956 http://www.bco-dmo.org/project/537956/plan/397
http://lod.bco-dmo.org/id/project/537991 http://www.bco-dmo.org/project/537991/plan/398
http://lod.bco-dmo.org/id/project/539737 http://www.bco-dmo.org/project/539737/plan/399
http://lod.bco-dmo.org/id/project/540411 http://www.bco-dmo.org/project/540411/plan/403
http://lod.bco-dmo.org/id/project/541019 http://www.bco-dmo.org/project/541019/plan/421
http://lod.bco-dmo.org/id/project/541190 http://www.bco-dmo.org/project/541190/plan/423
http://lod.bco-dmo.org/id/project/541215 http://www.bco-dmo.org/project/541215/plan/425
http://lod.bco-dmo.org/id/project/541250 http://www.bco-dmo.org/project/541250/plan/426
http://lod.bco-dmo.org/id/project/541255 http://www.bco-dmo.org/project/541255/plan/427
http://lod.bco-dmo.org/id/project/541800 http://www.bco-dmo.org/project/541800/plan/448
http://lod.bco-dmo.org/id/project/542132 http://www.bco-dmo.org/project/542132/plan/454
http://lod.bco-dmo.org/id/project/542182 http://www.bco-dmo.org/project/542182/plan/456
http://lod.bco-dmo.org/id/project/542223 https://www.bco-dmo.org/project/542223/plan/457
http://lod.bco-dmo.org/id/project/542285 http://www.bco-dmo.org/project/542285/plan/462
http://lod.bco-dmo.org/id/project/542308 https://www.bco-dmo.org/project/542308/plan/463
http://lod.bco-dmo.org/id/project/542407 http://www.bco-dmo.org/project/542407/plan/478
http://lod.bco-dmo.org/id/project/542452 http://www.bco-dmo.org/project/542452/plan/479
http://lod.bco-dmo.org/id/project/542509 http://www.bco-dmo.org/project/542509/plan/481
http://lod.bco-dmo.org/id/project/543188 http://www.bco-dmo.org/project/543188/plan/487
http://lod.bco-dmo.org/id/project/544343 http://www.bco-dmo.org/project/544343/plan/490
http://lod.bco-dmo.org/id/project/544391 http://www.bco-dmo.org/project/544391/plan/492
http://lod.bco-dmo.org/id/project/544435 http://www.bco-dmo.org/project/544435/plan/493
http://lod.bco-dmo.org/id/project/544555 http://www.bco-dmo.org/project/544555/plan/496
http://lod.bco-dmo.org/id/project/544584 https://www.bco-dmo.org/project/544584/plan/523
http://lod.bco-dmo.org/id/project/544594 http://www.bco-dmo.org/project/544594/plan/522
http://lod.bco-dmo.org/id/project/544606 http://www.bco-dmo.org/project/544606/plan/499
http://lod.bco-dmo.org/id/project/544746 http://www.bco-dmo.org/project/544746/plan/1424
http://lod.bco-dmo.org/id/project/544923 http://www.bco-dmo.org/project/544923/plan/503
http://lod.bco-dmo.org/id/project/546027 http://www.bco-dmo.org/project/546027/plan/504
http://lod.bco-dmo.org/id/project/546203 http://www.bco-dmo.org/project/546203/plan/507
http://lod.bco-dmo.org/id/project/546207 http://www.bco-dmo.org/project/546207/plan/508
http://lod.bco-dmo.org/id/project/546273 http://www.bco-dmo.org/project/546273/plan/509
http://lod.bco-dmo.org/id/project/546278 http://www.bco-dmo.org/project/546278/plan/510
http://lod.bco-dmo.org/id/project/546319 http://www.bco-dmo.org/project/546319/plan/517
http://lod.bco-dmo.org/id/project/546329 http://www.bco-dmo.org/project/546329/plan/518
http://lod.bco-dmo.org/id/project/546474 http://www.bco-dmo.org/project/546474/plan/520
http://lod.bco-dmo.org/id/project/546586 http://www.bco-dmo.org/project/546586/plan/521
http://lod.bco-dmo.org/id/project/546769 http://www.bco-dmo.org/project/546769/plan/888
http://lod.bco-dmo.org/id/project/546769 http://www.bco-dmo.org/project/546769/plan/889
http://lod.bco-dmo.org/id/project/547835 http://www.bco-dmo.org/project/547835/plan/1358
http://lod.bco-dmo.org/id/project/547835 http://www.bco-dmo.org/project/547835/plan/1694
http://lod.bco-dmo.org/id/project/549165 http://www.bco-dmo.org/project/549165/plan/524
http://lod.bco-dmo.org/id/project/551037 http://www.bco-dmo.org/project/551037/plan/798
http://lod.bco-dmo.org/id/project/551230 http://www.bco-dmo.org/project/551230/plan/816
http://lod.bco-dmo.org/id/project/552206 http://www.bco-dmo.org/project/552206/plan/942
http://lod.bco-dmo.org/id/project/552879 http://www.bco-dmo.org/project/552879/plan/954
http://lod.bco-dmo.org/id/project/552879 http://www.bco-dmo.org/project/552879/plan/955
http://lod.bco-dmo.org/id/project/553534 http://www.bco-dmo.org/project/553534/plan/968
http://lod.bco-dmo.org/id/project/553852 http://www.bco-dmo.org/project/553852/plan/972
http://lod.bco-dmo.org/id/project/553933 http://www.bco-dmo.org/project/553933/plan/975
http://lod.bco-dmo.org/id/project/554157 https://www.bco-dmo.org/project/554157/plan/978
http://lod.bco-dmo.org/id/project/554706 http://www.bco-dmo.org/project/554706/plan/980
http://lod.bco-dmo.org/id/project/554950 http://www.bco-dmo.org/project/554950/plan/981
http://lod.bco-dmo.org/id/project/555064 http://www.bco-dmo.org/project/555064/plan/982
http://lod.bco-dmo.org/id/project/555307 http://www.bco-dmo.org/project/555307/plan/985
http://lod.bco-dmo.org/id/project/555546 http://www.bco-dmo.org/project/555546/plan/989
http://lod.bco-dmo.org/id/project/555556 http://www.bco-dmo.org/project/555556/plan/990
http://lod.bco-dmo.org/id/project/555567 http://www.bco-dmo.org/project/555567/plan/987
http://lod.bco-dmo.org/id/project/555577 http://www.bco-dmo.org/project/555577/plan/988
http://lod.bco-dmo.org/id/project/555866 http://www.bco-dmo.org/project/555866/plan/991
http://lod.bco-dmo.org/id/project/556027 http://www.bco-dmo.org/project/556027/plan/993
http://lod.bco-dmo.org/id/project/556514 http://www.bco-dmo.org/project/556514/plan/994
http://lod.bco-dmo.org/id/project/557241 http://www.bco-dmo.org/project/557241/plan/995
http://lod.bco-dmo.org/id/project/557453 http://www.bco-dmo.org/project/557453/plan/996
http://lod.bco-dmo.org/id/project/557459 http://www.bco-dmo.org/project/557459/plan/997
http://lod.bco-dmo.org/id/project/557504 http://www.bco-dmo.org/project/557504/plan/998
http://lod.bco-dmo.org/id/project/557561 http://www.bco-dmo.org/project/557561/plan/999
http://lod.bco-dmo.org/id/project/558198 http://www.bco-dmo.org/project/558198/plan/1007
http://lod.bco-dmo.org/id/project/559332 http://www.bco-dmo.org/project/559332/plan/1023
http://lod.bco-dmo.org/id/project/559372 http://www.bco-dmo.org/project/559372/plan/1024
http://lod.bco-dmo.org/id/project/559726 http://www.bco-dmo.org/project/559726/plan/1029
http://lod.bco-dmo.org/id/project/559747 http://www.bco-dmo.org/project/559747/plan/1030
http://lod.bco-dmo.org/id/project/559948 http://www.bco-dmo.org/project/559948/plan/1031
http://lod.bco-dmo.org/id/project/560140 http://www.bco-dmo.org/project/560140/plan/1415
http://lod.bco-dmo.org/id/project/560153 http://www.bco-dmo.org/project/560153/plan/1032
http://lod.bco-dmo.org/id/project/560414 http://www.bco-dmo.org/project/560414/plan/1038
http://lod.bco-dmo.org/id/project/560420 http://www.bco-dmo.org/project/560420/plan/1039
http://lod.bco-dmo.org/id/project/560435 http://www.bco-dmo.org/project/560435/plan/1040
http://lod.bco-dmo.org/id/project/560443 http://www.bco-dmo.org/project/560443/plan/1041
http://lod.bco-dmo.org/id/project/560529 http://www.bco-dmo.org/project/560529/plan/1043
http://lod.bco-dmo.org/id/project/560542 http://www.bco-dmo.org/project/560542/plan/1044
http://lod.bco-dmo.org/id/project/560580 http://www.bco-dmo.org/project/560580/plan/1045
http://lod.bco-dmo.org/id/project/561017 https://www.bco-dmo.org/project/561017/plan/1053
http://lod.bco-dmo.org/id/project/561022 http://www.bco-dmo.org/project/561022/plan/1048
http://lod.bco-dmo.org/id/project/561452 http://www.bco-dmo.org/project/561452/plan/1051
http://lod.bco-dmo.org/id/project/561498 http://www.bco-dmo.org/project/561498/plan/1050
http://lod.bco-dmo.org/id/project/562086 https://www.bco-dmo.org/project/562086/plan/1054
http://lod.bco-dmo.org/id/project/562097 http://www.bco-dmo.org/project/562097/plan/1055
http://lod.bco-dmo.org/id/project/562104 http://www.bco-dmo.org/project/562104/plan/1056
http://lod.bco-dmo.org/id/project/562115 http://www.bco-dmo.org/project/562115/plan/1057
http://lod.bco-dmo.org/id/project/562425 http://www.bco-dmo.org/project/562425/plan/1059
http://lod.bco-dmo.org/id/project/562814 http://www.bco-dmo.org/project/562814/plan/1065
http://lod.bco-dmo.org/id/project/562814 http://www.bco-dmo.org/project/562814/plan/1606
http://lod.bco-dmo.org/id/project/562825 http://www.bco-dmo.org/project/562825/plan/1066
http://lod.bco-dmo.org/id/project/562993 http://www.bco-dmo.org/project/562993/plan/1068
http://lod.bco-dmo.org/id/project/563095 http://www.bco-dmo.org/project/563095/plan/1069
http://lod.bco-dmo.org/id/project/563139 http://www.bco-dmo.org/project/563139/plan/1070
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564167 http://www.bco-dmo.org/project/564167/plan/1076
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564167 http://www.bco-dmo.org/project/564167/plan/1077
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564190 http://www.bco-dmo.org/project/564190/plan/1079
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564429 http://www.bco-dmo.org/project/564429/plan/1084
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564442 http://www.bco-dmo.org/project/564442/plan/1085
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564447 http://www.bco-dmo.org/project/564447/plan/1086
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564455 http://www.bco-dmo.org/project/564455/plan/1087
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564653 http://www.bco-dmo.org/project/564653/plan/1088
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564660 http://www.bco-dmo.org/project/564660/plan/1090
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564665 http://www.bco-dmo.org/project/564665/plan/1089
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564676 http://www.bco-dmo.org/project/564676/plan/1091
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564727 http://www.bco-dmo.org/project/564727/plan/1092
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564736 http://www.bco-dmo.org/project/564736/plan/1093
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564747 https://www.bco-dmo.org/project/564747/plan/1094
http://lod.bco-dmo.org/id/project/564848 http://www.bco-dmo.org/project/564848/plan/1808
http://lod.bco-dmo.org/id/project/565176 http://www.bco-dmo.org/project/565176/plan/1099
http://lod.bco-dmo.org/id/project/565703 http://www.bco-dmo.org/project/565703/plan/1122
http://lod.bco-dmo.org/id/project/565794 http://www.bco-dmo.org/project/565794/plan/1107
http://lod.bco-dmo.org/id/project/565810 http://www.bco-dmo.org/project/565810/plan/1108
http://lod.bco-dmo.org/id/project/566856 http://www.bco-dmo.org/project/566856/plan/1109
http://lod.bco-dmo.org/id/project/568291 http://www.bco-dmo.org/project/568291/plan/1117
http://lod.bco-dmo.org/id/project/568443 http://www.bco-dmo.org/project/568443/plan/1118
http://lod.bco-dmo.org/id/project/568846 http://www.bco-dmo.org/project/568846/plan/1121
http://lod.bco-dmo.org/id/project/614838 http://www.bco-dmo.org/project/614838/plan/1129
http://lod.bco-dmo.org/id/project/615543 http://www.bco-dmo.org/project/615543/plan/1132
http://lod.bco-dmo.org/id/project/615830 http://www.bco-dmo.org/project/615830/plan/1136
http://lod.bco-dmo.org/id/project/615835 http://www.bco-dmo.org/project/615835/plan/1137
http://lod.bco-dmo.org/id/project/620072 http://www.bco-dmo.org/project/620072/plan/1181
http://lod.bco-dmo.org/id/project/623700 http://www.bco-dmo.org/project/623700/plan/1183
http://lod.bco-dmo.org/id/project/625909 http://www.bco-dmo.org/project/625909/plan/1186
http://lod.bco-dmo.org/id/project/625989 http://www.bco-dmo.org/project/625989/plan/1188
http://lod.bco-dmo.org/id/project/627844 http://www.bco-dmo.org/project/627844/plan/1191
http://lod.bco-dmo.org/id/project/628967 http://www.bco-dmo.org/project/628967/plan/1234
http://lod.bco-dmo.org/id/project/628972 http://www.bco-dmo.org/project/628972/plan/1235
http://lod.bco-dmo.org/id/project/630176 http://www.bco-dmo.org/project/630176/plan/1248
http://lod.bco-dmo.org/id/project/632538 https://www.bco-dmo.org/project/632538/plan/1282
http://lod.bco-dmo.org/id/project/632624 http://www.bco-dmo.org/project/632624/plan/1284
http://lod.bco-dmo.org/id/project/632663 http://www.bco-dmo.org/project/632663/plan/1285
http://lod.bco-dmo.org/id/project/632763 https://www.bco-dmo.org/project/632763/plan/1296
http://lod.bco-dmo.org/id/project/632780 http://www.bco-dmo.org/project/632780/plan/1297
http://lod.bco-dmo.org/id/project/635745 http://www.bco-dmo.org/project/635745/plan/1300
http://lod.bco-dmo.org/id/project/635863 https://www.bco-dmo.org/project/635863/plan/1301
http://lod.bco-dmo.org/id/project/636520 http://www.bco-dmo.org/project/636520/plan/1302
http://lod.bco-dmo.org/id/project/637743 http://www.bco-dmo.org/project/637743/plan/1311
http://lod.bco-dmo.org/id/project/637850 http://www.bco-dmo.org/project/637850/plan/1312
http://lod.bco-dmo.org/id/project/637850 http://www.bco-dmo.org/project/637850/plan/1313
http://lod.bco-dmo.org/id/project/638543 http://www.bco-dmo.org/project/638543/plan/1334
http://lod.bco-dmo.org/id/project/638662 http://www.bco-dmo.org/project/638662/plan/1341
http://lod.bco-dmo.org/id/project/638919 http://www.bco-dmo.org/project/638919/plan/1344
http://lod.bco-dmo.org/id/project/639417 http://www.bco-dmo.org/project/639417/plan/1346
http://lod.bco-dmo.org/id/project/641980 http://www.bco-dmo.org/project/641980/plan/1365
http://lod.bco-dmo.org/id/project/642850 http://www.bco-dmo.org/project/642850/plan/1368
http://lod.bco-dmo.org/id/project/643602 http://www.bco-dmo.org/project/643602/plan/1369
http://lod.bco-dmo.org/id/project/644827 http://www.bco-dmo.org/project/644827/plan/1387
http://lod.bco-dmo.org/id/project/645348 http://www.bco-dmo.org/project/645348/plan/1397
http://lod.bco-dmo.org/id/project/645502 http://www.bco-dmo.org/project/645502/plan/1401
http://lod.bco-dmo.org/id/project/645509 http://www.bco-dmo.org/project/645509/plan/1913
http://lod.bco-dmo.org/id/project/645515 http://www.bco-dmo.org/project/645515/plan/1403
http://lod.bco-dmo.org/id/project/647904 http://www.bco-dmo.org/project/647904/plan/1419
http://lod.bco-dmo.org/id/project/647914 http://www.bco-dmo.org/project/647914/plan/1426
http://lod.bco-dmo.org/id/project/648016 http://www.bco-dmo.org/project/648016/plan/1420
http://lod.bco-dmo.org/id/project/648472 http://www.bco-dmo.org/project/648472/plan/1421
http://lod.bco-dmo.org/id/project/648649 http://www.bco-dmo.org/project/648649/plan/1423
http://lod.bco-dmo.org/id/project/648658 http://www.bco-dmo.org/project/648658/plan/1425
http://lod.bco-dmo.org/id/project/649062 http://www.bco-dmo.org/project/649062/plan/1428
http://lod.bco-dmo.org/id/project/649648 http://www.bco-dmo.org/project/649648/plan/1429
http://lod.bco-dmo.org/id/project/650059 http://www.bco-dmo.org/project/650059/plan/1440
http://lod.bco-dmo.org/id/project/650184 http://www.bco-dmo.org/project/650184/plan/1441
http://lod.bco-dmo.org/id/project/650767 http://www.bco-dmo.org/project/650767/plan/1442
http://lod.bco-dmo.org/id/project/651265 https://www.bco-dmo.org/project/651265/plan/1444
http://lod.bco-dmo.org/id/project/651493 http://www.bco-dmo.org/project/651493/plan/1446
http://lod.bco-dmo.org/id/project/651501 http://www.bco-dmo.org/project/651501/plan/1447
http://lod.bco-dmo.org/id/project/651715 http://www.bco-dmo.org/project/651715/plan/1451
http://lod.bco-dmo.org/id/project/651861 http://www.bco-dmo.org/project/651861/plan/1464
http://lod.bco-dmo.org/id/project/653038 http://www.bco-dmo.org/project/653038/plan/1474
http://lod.bco-dmo.org/id/project/653218 http://www.bco-dmo.org/project/653218/plan/1476
http://lod.bco-dmo.org/id/project/653229 http://www.bco-dmo.org/project/653229/plan/1477
http://lod.bco-dmo.org/id/project/653235 http://www.bco-dmo.org/project/653235/plan/1948
http://lod.bco-dmo.org/id/project/653245 http://www.bco-dmo.org/project/653245/plan/1480
http://lod.bco-dmo.org/id/project/653797 http://www.bco-dmo.org/project/653797/plan/1511
http://lod.bco-dmo.org/id/project/654090 http://www.bco-dmo.org/project/654090/plan/1518
http://lod.bco-dmo.org/id/project/654260 http://www.bco-dmo.org/project/654260/plan/1528
http://lod.bco-dmo.org/id/project/654347 http://www.bco-dmo.org/project/654347/plan/1594
http://lod.bco-dmo.org/id/project/654411 http://www.bco-dmo.org/project/654411/plan/1532
http://lod.bco-dmo.org/id/project/655204 https://www.bco-dmo.org/project/655204/plan/1534
http://lod.bco-dmo.org/id/project/655542 http://www.bco-dmo.org/project/655542/plan/1542
http://lod.bco-dmo.org/id/project/655899 http://www.bco-dmo.org/project/655899/plan/1543
http://lod.bco-dmo.org/id/project/657725 http://www.bco-dmo.org/project/657725/plan/1544
http://lod.bco-dmo.org/id/project/658383 http://www.bco-dmo.org/project/658383/plan/1553
http://lod.bco-dmo.org/id/project/658604 http://www.bco-dmo.org/project/658604/plan/1559
http://lod.bco-dmo.org/id/project/658965 http://www.bco-dmo.org/project/658965/plan/1563
http://lod.bco-dmo.org/id/project/659919 https://www.bco-dmo.org/project/659919/plan/1586
http://lod.bco-dmo.org/id/project/661058 http://www.bco-dmo.org/project/661058/plan/1597
http://lod.bco-dmo.org/id/project/661912 http://www.bco-dmo.org/project/661912/plan/1607
http://lod.bco-dmo.org/id/project/662305 http://www.bco-dmo.org/project/662305/plan/1613
http://lod.bco-dmo.org/id/project/663665 http://www.bco-dmo.org/project/663665/plan/1638
http://lod.bco-dmo.org/id/project/663794 http://www.bco-dmo.org/project/663794/plan/1641
http://lod.bco-dmo.org/id/project/664648 http://www.bco-dmo.org/project/664648/plan/1650
http://lod.bco-dmo.org/id/project/664916 http://www.bco-dmo.org/project/664916/plan/1651
http://lod.bco-dmo.org/id/project/665012 http://www.bco-dmo.org/project/665012/plan/1652
http://lod.bco-dmo.org/id/project/665101 http://www.bco-dmo.org/project/665101/plan/1653
http://lod.bco-dmo.org/id/project/666316 http://www.bco-dmo.org/project/666316/plan/1669
http://lod.bco-dmo.org/id/project/666496 http://www.bco-dmo.org/project/666496/plan/1673
http://lod.bco-dmo.org/id/project/668547 http://www.bco-dmo.org/project/668547/plan/1679
http://lod.bco-dmo.org/id/project/670478 http://www.bco-dmo.org/project/670478/plan/1690
http://lod.bco-dmo.org/id/project/670513 http://www.bco-dmo.org/project/670513/plan/1691
http://lod.bco-dmo.org/id/project/670520 http://www.bco-dmo.org/project/670520/plan/1692
http://lod.bco-dmo.org/id/project/670679 https://www.bco-dmo.org/project/670679/plan/1693
http://lod.bco-dmo.org/id/project/672195 http://www.bco-dmo.org/project/672195/plan/1700
http://lod.bco-dmo.org/id/project/672505 http://www.bco-dmo.org/project/672505/plan/1701
http://lod.bco-dmo.org/id/project/672592 http://www.bco-dmo.org/project/672592/plan/1703
http://lod.bco-dmo.org/id/project/675025 http://www.bco-dmo.org/project/675025/plan/1721
http://lod.bco-dmo.org/id/project/675166 http://www.bco-dmo.org/project/675166/plan/1722
http://lod.bco-dmo.org/id/project/675296 http://www.bco-dmo.org/project/675296/plan/1723
http://lod.bco-dmo.org/id/project/675313 http://www.bco-dmo.org/project/675313/plan/1724
http://lod.bco-dmo.org/id/project/675560 http://www.bco-dmo.org/project/675560/plan/1725
http://lod.bco-dmo.org/id/project/676143 http://www.bco-dmo.org/project/676143/plan/1726
http://lod.bco-dmo.org/id/project/676211 http://www.bco-dmo.org/project/676211/plan/1727
http://lod.bco-dmo.org/id/project/679585 http://www.bco-dmo.org/project/679585/plan/1733
http://lod.bco-dmo.org/id/project/680983 http://www.bco-dmo.org/project/680983/plan/1734
http://lod.bco-dmo.org/id/project/681437 http://www.bco-dmo.org/project/681437/plan/1735
http://lod.bco-dmo.org/id/project/682497 http://www.bco-dmo.org/project/682497/plan/1739
http://lod.bco-dmo.org/id/project/683248 http://www.bco-dmo.org/project/683248/plan/1741
http://lod.bco-dmo.org/id/project/683473 http://www.bco-dmo.org/project/683473/plan/1748
http://lod.bco-dmo.org/id/project/683923 http://www.bco-dmo.org/project/683923/plan/1754
http://lod.bco-dmo.org/id/project/683961 http://www.bco-dmo.org/project/683961/plan/1755
http://lod.bco-dmo.org/id/project/684167 http://www.bco-dmo.org/project/684167/plan/1757
http://lod.bco-dmo.org/id/project/684407 http://www.bco-dmo.org/project/684407/plan/1759
http://lod.bco-dmo.org/id/project/685048 http://www.bco-dmo.org/project/685048/plan/1764
http://lod.bco-dmo.org/id/project/685696 https://www.bco-dmo.org/project/685696/plan/1765
http://lod.bco-dmo.org/id/project/685773 https://www.bco-dmo.org/project/685773/plan/1766
http://lod.bco-dmo.org/id/project/685936 http://www.bco-dmo.org/project/685936/plan/1767
http://lod.bco-dmo.org/id/project/686802 http://www.bco-dmo.org/project/686802/plan/1768
http://lod.bco-dmo.org/id/project/686823 http://www.bco-dmo.org/project/686823/plan/1807
http://lod.bco-dmo.org/id/project/687072 http://www.bco-dmo.org/project/687072/plan/1770
http://lod.bco-dmo.org/id/project/687813 http://www.bco-dmo.org/project/687813/plan/1771
http://lod.bco-dmo.org/id/project/699441 http://www.bco-dmo.org/project/699441/plan/1774
http://lod.bco-dmo.org/id/project/699765 http://www.bco-dmo.org/project/699765/plan/1783
http://lod.bco-dmo.org/id/project/699979 http://www.bco-dmo.org/project/699979/plan/1784
http://lod.bco-dmo.org/id/project/700166 http://www.bco-dmo.org/project/700166/plan/1785
http://lod.bco-dmo.org/id/project/700280 http://www.bco-dmo.org/project/700280/plan/1791
http://lod.bco-dmo.org/id/project/700324 http://www.bco-dmo.org/project/700324/plan/1793
http://lod.bco-dmo.org/id/project/700443 http://www.bco-dmo.org/project/700443/plan/1794
http://lod.bco-dmo.org/id/project/700767 http://www.bco-dmo.org/project/700767/plan/1795
http://lod.bco-dmo.org/id/project/701683 http://www.bco-dmo.org/project/701683/plan/1800
http://lod.bco-dmo.org/id/project/701744 http://www.bco-dmo.org/project/701744/plan/1804
http://lod.bco-dmo.org/id/project/704684 http://www.bco-dmo.org/project/704684/plan/1814
http://lod.bco-dmo.org/id/project/704689 http://www.bco-dmo.org/project/704689/plan/1815
http://lod.bco-dmo.org/id/project/704716 http://www.bco-dmo.org/project/704716/plan/1816
http://lod.bco-dmo.org/id/project/704768 http://www.bco-dmo.org/project/704768/plan/1818
http://lod.bco-dmo.org/id/project/705442 http://www.bco-dmo.org/project/705442/plan/1819
http://lod.bco-dmo.org/id/project/705547 http://www.bco-dmo.org/project/705547/plan/1823
http://lod.bco-dmo.org/id/project/705845 http://www.bco-dmo.org/project/705845/plan/1828
http://lod.bco-dmo.org/id/project/706023 http://www.bco-dmo.org/project/706023/plan/1829
http://lod.bco-dmo.org/id/project/706090 http://www.bco-dmo.org/project/706090/plan/1830
http://lod.bco-dmo.org/id/project/706160 http://www.bco-dmo.org/project/706160/plan/1837
http://lod.bco-dmo.org/id/project/707006 http://www.bco-dmo.org/project/707006/plan/1838
http://lod.bco-dmo.org/id/project/707762 http://www.bco-dmo.org/project/707762/plan/1839
http://lod.bco-dmo.org/id/project/708214 http://www.bco-dmo.org/project/708214/plan/1840
http://lod.bco-dmo.org/id/project/708310 http://www.bco-dmo.org/project/708310/plan/1841
http://lod.bco-dmo.org/id/project/708866 http://www.bco-dmo.org/project/708866/plan/1848
http://lod.bco-dmo.org/id/project/709493 http://www.bco-dmo.org/project/709493/plan/1862
http://lod.bco-dmo.org/id/project/709511 http://www.bco-dmo.org/project/709511/plan/1863
http://lod.bco-dmo.org/id/project/709534 https://www.bco-dmo.org/project/709534/plan/1919
http://lod.bco-dmo.org/id/project/709556 http://www.bco-dmo.org/project/709556/plan/1870
http://lod.bco-dmo.org/id/project/709615 http://www.bco-dmo.org/project/709615/plan/1872
http://lod.bco-dmo.org/id/project/709640 https://www.bco-dmo.org/project/709640/plan/1874
http://lod.bco-dmo.org/id/project/709891 http://www.bco-dmo.org/project/709891/plan/1884
http://lod.bco-dmo.org/id/project/709931 http://www.bco-dmo.org/project/709931/plan/1887
http://lod.bco-dmo.org/id/project/709942 http://www.bco-dmo.org/project/709942/plan/1888
http://lod.bco-dmo.org/id/project/709948 http://www.bco-dmo.org/project/709948/plan/1889
http://lod.bco-dmo.org/id/project/710001 http://www.bco-dmo.org/project/710001/plan/1894
http://lod.bco-dmo.org/id/project/710228 http://www.bco-dmo.org/project/710228/plan/1898
http://lod.bco-dmo.org/id/project/710239 http://www.bco-dmo.org/project/710239/plan/1900
http://lod.bco-dmo.org/id/project/710562 http://www.bco-dmo.org/project/710562/plan/1905
http://lod.bco-dmo.org/id/project/711112 http://www.bco-dmo.org/project/711112/plan/1910
http://lod.bco-dmo.org/id/project/712359 http://www.bco-dmo.org/project/712359/plan/1912
http://lod.bco-dmo.org/id/project/712533 http://www.bco-dmo.org/project/712533/plan/1915
http://lod.bco-dmo.org/id/project/712667 http://www.bco-dmo.org/project/712667/plan/1920
http://lod.bco-dmo.org/id/project/712787 http://www.bco-dmo.org/project/712787/plan/1923
http://lod.bco-dmo.org/id/project/712799 http://www.bco-dmo.org/project/712799/plan/1924
http://lod.bco-dmo.org/id/project/712869 http://www.bco-dmo.org/project/712869/plan/1926
http://lod.bco-dmo.org/id/project/713297 http://www.bco-dmo.org/project/713297/plan/1938
http://lod.bco-dmo.org/id/project/713328 http://www.bco-dmo.org/project/713328/plan/1940
http://lod.bco-dmo.org/id/project/713342 http://www.bco-dmo.org/project/713342/plan/1941
http://lod.bco-dmo.org/id/project/713367 http://www.bco-dmo.org/project/713367/plan/1942
http://lod.bco-dmo.org/id/project/713844 http://www.bco-dmo.org/project/713844/plan/1944
http://lod.bco-dmo.org/id/project/713924 http://www.bco-dmo.org/project/713924/plan/1945
http://lod.bco-dmo.org/id/project/713952 http://www.bco-dmo.org/project/713952/plan/1946
http://lod.bco-dmo.org/id/project/714026 http://www.bco-dmo.org/project/714026/plan/1947
http://lod.bco-dmo.org/id/project/714040 http://www.bco-dmo.org/project/714040/plan/1949
http://lod.bco-dmo.org/id/project/714198 http://www.bco-dmo.org/project/714198/plan/1951
http://lod.bco-dmo.org/id/project/714230 http://www.bco-dmo.org/project/714230/plan/1952
http://lod.bco-dmo.org/id/project/715170 http://www.bco-dmo.org/project/715170/plan/1966
http://lod.bco-dmo.org/id/project/715477 http://www.bco-dmo.org/project/715477/plan/1971
http://lod.bco-dmo.org/id/project/715720 http://www.bco-dmo.org/project/715720/plan/1973
http://lod.bco-dmo.org/id/project/715916 http://www.bco-dmo.org/project/715916/plan/1980
http://lod.bco-dmo.org/id/project/716118 http://www.bco-dmo.org/project/716118/plan/1983
http://lod.bco-dmo.org/id/project/718131 http://www.bco-dmo.org/project/718131/plan/1987
http://lod.bco-dmo.org/id/project/718397 http://www.bco-dmo.org/project/718397/plan/1990
http://lod.bco-dmo.org/id/project/718522 http://www.bco-dmo.org/project/718522/plan/1991
http://lod.bco-dmo.org/id/project/719978 http://www.bco-dmo.org/project/719978/plan/1994
http://lod.bco-dmo.org/id/project/720200 http://www.bco-dmo.org/project/720200/plan/1995
http://lod.bco-dmo.org/id/project/720280 http://www.bco-dmo.org/project/720280/plan/1997
http://lod.bco-dmo.org/id/project/720318 http://www.bco-dmo.org/project/720318/plan/1998
http://lod.bco-dmo.org/id/project/720708 http://www.bco-dmo.org/project/720708/plan/1999
http://lod.bco-dmo.org/id/project/720969 http://www.bco-dmo.org/project/720969/plan/2006
http://lod.bco-dmo.org/id/project/721363 http://www.bco-dmo.org/project/721363/plan/2009
http://lod.bco-dmo.org/id/project/721455 http://www.bco-dmo.org/project/721455/plan/2011
http://lod.bco-dmo.org/id/project/721822 http://www.bco-dmo.org/project/721822/plan/2019
http://lod.bco-dmo.org/id/project/721829 http://www.bco-dmo.org/project/721829/plan/2020
http://lod.bco-dmo.org/id/project/721934 http://www.bco-dmo.org/project/721934/plan/2023
http://lod.bco-dmo.org/id/project/722163 http://www.bco-dmo.org/project/722163/plan/2032
http://lod.bco-dmo.org/id/project/723616 http://www.bco-dmo.org/project/723616/plan/2047
http://lod.bco-dmo.org/id/project/724451 http://www.bco-dmo.org/project/724451/plan/2055
http://lod.bco-dmo.org/id/project/724482 http://www.bco-dmo.org/project/724482/plan/2056
http://lod.bco-dmo.org/id/project/725236 http://www.bco-dmo.org/project/725236/plan/2061
http://lod.bco-dmo.org/id/project/725242 http://www.bco-dmo.org/project/725242/plan/2063
http://lod.bco-dmo.org/id/project/725402 http://www.bco-dmo.org/project/725402/plan/2071
http://lod.bco-dmo.org/id/project/726328 http://www.bco-dmo.org/project/726328/plan/2085
http://lod.bco-dmo.org/id/project/726874 http://www.bco-dmo.org/project/726874/plan/2098
http://lod.bco-dmo.org/id/project/727167 http://www.bco-dmo.org/project/727167/plan/2112
http://lod.bco-dmo.org/id/project/727496 http://www.bco-dmo.org/project/727496/plan/2113
http://lod.bco-dmo.org/id/project/728066 http://www.bco-dmo.org/project/728066/plan/2114
http://lod.bco-dmo.org/id/project/728170 http://www.bco-dmo.org/project/728170/plan/2115
http://lod.bco-dmo.org/id/project/728177 https://www.bco-dmo.org/project/728177/plan/2116
http://lod.bco-dmo.org/id/project/732791 http://www.bco-dmo.org/project/732791/plan/2145
http://lod.bco-dmo.org/id/project/732806 http://www.bco-dmo.org/project/732806/plan/2146
http://lod.bco-dmo.org/id/project/734581 http://www.bco-dmo.org/project/734581/plan/2151
http://lod.bco-dmo.org/id/project/734599 http://www.bco-dmo.org/project/734599/plan/2152
http://lod.bco-dmo.org/id/project/734773 https://www.bco-dmo.org/project/734773/plan/2170
http://lod.bco-dmo.org/id/project/734995 https://www.bco-dmo.org/project/734995/plan/2154
http://lod.bco-dmo.org/id/project/735277 https://www.bco-dmo.org/project/735277/plan/2157
http://lod.bco-dmo.org/id/project/735732 https://www.bco-dmo.org/project/735732/plan/2158
http://lod.bco-dmo.org/id/project/735823 https://www.bco-dmo.org/project/735823/plan/2159
http://lod.bco-dmo.org/id/project/735996 https://www.bco-dmo.org/project/735996/plan/2160
http://lod.bco-dmo.org/id/project/737878 https://www.bco-dmo.org/project/737878/plan/2178
http://lod.bco-dmo.org/id/project/737936 https://www.bco-dmo.org/project/737936/plan/2179
http://lod.bco-dmo.org/id/project/737943 https://www.bco-dmo.org/project/737943/plan/2180
http://lod.bco-dmo.org/id/project/737955 https://www.bco-dmo.org/project/737955/plan/2181
http://lod.bco-dmo.org/id/project/738118 https://www.bco-dmo.org/project/738118/plan/2182
http://lod.bco-dmo.org/id/project/738299 https://www.bco-dmo.org/project/738299/plan/2185
http://lod.bco-dmo.org/id/project/738326 https://www.bco-dmo.org/project/738326/plan/2186
http://lod.bco-dmo.org/id/project/738543 https://www.bco-dmo.org/project/738543/plan/2194
http://lod.bco-dmo.org/id/project/738560 https://www.bco-dmo.org/project/738560/plan/2195Ansvarlig for siden: Philipp Conzett
Sist oppdatert: 22.02.2021 19:11