Databehandlingsplan

Både UiT og forskingsfinansiører som mellom anna Norges forskningsråd og EUs forskingsråd stiller krav om at det til eit forskingsprosjekt må lagast ein god plan for korleis data skal samlast inn, handsamast, arkiverast og delast.

Allereie før ein går i gang med eit prosjekt, bør ein difor ha ein slik plan for korleis ein skal handtera data. På UB kan du få hjelp med å skriva ein databehandlingsplan som tilfredsstiller krava til forskingsfinansiøren din, og – kanskje endå viktigare – som gjer det lettare for deg å halda oversikt over innsamla og genererte data i prosjektet.

Databehandlingsplan
The essence of a data management plan (Universität Bielefeld)

Nyttig lenkje:

Ta kontakt

Har du spørsmål eller ønskjer å bli kontakta om våre tenester, så bruk din fagreferent, eller kontakt oss på forskning@ub.uit.noAnsvarlig for siden: Philipp Conzett
Sist oppdatert: 31.08.2017 17:05
Skip to main content